Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 21.04.2018

Stikkord:

Dyrevelferd hovedtema

Norsvins årsmøte arrangeres på Hamar 19. – 20. mars, og temaet dyrevelferd har hovedfokus når Norsvins tillitsvalgte fra hele landet møtes.


Før plenumsdebatt vil Karen Johanne Baalsrud, fra Mattilsynet innlede om funnene de har gjort ute hos svineprodusentene og samtidig gjøre sine vurderinger om svinenæringas holdninger til dyrevelferd. Stine Gulliksen, fra Animalia, vil snakke om tiltakene en samlet kjøttbransje nå setter i gang, mens Torunn Aasmundstad, fra Norsvin vil vise hva som gjøres innenfor avlsarbeidet for å bedre dyrevelferden. Debatten vil ledes av Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes. Det forventes gode og konstruktive diskusjoner der svinenæringa tar dyrevelferd på alvor.