Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Stikkord:

Aksjonerer på svenskegrensa

I egen regi har Wout Mutsaers og kona Lea vært på alle store grenseoverganger fra Svinesund til Trysil og hengt opp plakater om svinepest. – Det vil være veldig alvorlig hvis svinepest kommer til Norge, sier Mutsaers. 


Bilde: Wout Mutsaers har hengt opp plakater eller A4-ark på fem språk hos enkelte spedisjonsfirmaer ved grenseoverganger på Østlandet. Hos Tollvesenet fikk de imidlertid ikke lov til å henge opp plakater. 

Vi møter Wout Mutsaers og kona Lea på grenseovergangen ved Ørje i Østfold. Mutsaers har med seg plakater om svinepest på fem språk for å henge opp på tollkontoret. Men det får han ikke lov til. 

– Alt som skal henges opp og informeres i tollen må godkjennes av Mat­tilsynet. Det er Mattilsynet som sitter med hele nøkkelen til hvilken informasjon vi kan spre på grenseoverganger. Mattilsynet kan også pålegge lastebilsjåfører både å lese og å skrive under papirer om spredning av svinepest, sier Mutsaers. 

Han har vært på alle de store grense­overgangene på Østlandet og fått samme svar. Ingen plakater uten Mattilsynets godkjenning. Men på flere spedisjonsfirmaer har de fått henge opp plakater. 

Øverst på agendaen
Mutsaers har selv tatt initiativ til kampanjen med informasjon på grense­overganger, og gjør jobben på privat basis fordi han mener det er viktig. 

– Det vil koste enormt og være svært alvorlig for svineproduksjonen om svinepest kommer til Norge. Jeg føler ikke at myndighetene her i landet er forberedt, eller tar dette alvorlig nok, sier Mutsaers. Han har fått støtte til å trykke plakater hos sin arbeidsgiver Løten Mølle og Bjørn David Bratlie.

– Enkelte tror kanskje Norge kan vente med tiltak til sykdommen kommer til Sverige. Men svinepest kan like gjerne ramme Østlandet og Norge først, sier Mutsaers. Han mener svinepest bør komme svært høyt på agendaen både i Norsvin og hos norske myndigheter.

Mattilsynet og bonden har et ansvar
– Det er kritisk viktig at vi har fullt fokus på svinepest. Svinepest kan komme inn i landet på mange mulige måter. Vi i landbruket må ha fokus på alt fra grovfôrimport til ansatte fra utlandet. Det må være nulltoleranse på at ansatte tar med mat inn i landet, og vi må unngå grovfôrimport fra land med svinepestsmitte, sier Geir Heggheim, leder i Norsvin, og understreker viktigheten av generell smittebeskyttelse i besetningene. 

– Vi vil nå intensivere kontakten vår med Mattilsynet. Mattilsynet spiller en nøkkelrolle når det gjelder informasjon og tiltak mot svinepest, og de kunne gjort mer enn de har gjort, sier Heggheim. Han er dessuten urolig over den voksende villsvinstammen i Sverige og grensefylkene på Østlandet. Også her mener han Mattilsynet har en nøkkelrolle for hvor raskt villsvinstammen vil bre seg.

Svinepest spredd via militærøvelse?

I følge kilder Wout Mutsaers har i Nederland er svinepesten til Belgia mest sannsynlig kommet dit i forbindelse med en internasjonal militærøvelse. 

Det samme skriver danske Landbrugsavisen. Det deltok både polske og tsjekkiske soldater i militærøvelsen i Belgia. Soldatene kan ha hatt med seg kjøtt som har havnet hos villsvin. Eller det kan være belgiske soldater som kom fra en militærøvelse i Øst Europa som er kilden.

Svinemarkedet i Belgia er nå i full kollaps. Siste notering på smågrispris når dette skrives skal være under 130 kr, men nesten ingen vil likevel kjøpe. Slaktegris­produsentene taper penger på å melde inn til slakt. Nabolandene Nederland og Frankrike er også svært redd for utbrudd av svinepest. I Nederland mener de reduksjon av villsvinstammen er den beste metoden på å redusere risiko på. Det er derfor tillatt nye mer effektive jaktformer på villsvin. I Frankrike vurderer en å sette opp et viltgjerde langs grensen til Belgia. I Danmark har en allerede plan og budsjett på et slikt gjerde mot Tyskland. Antall meter gjerde her blir mye kortere enn i Frankrike. Kostnaden i Danmark er beregnet til litt over 100 millioner NOK.