Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Stikkord:

2018: Nullresultat for purkeringer

I gjennomsnitt fikk purkeringene et nullresultat i året 2018, og omsetningen gikk ned en million. Men det er en del variasjon i både drift, ­resultater og eieforhold.


Nr. 8 – 2019

Bildet: Purkeringen i Telemark er en av flere ringer som har forsvunnet, og bygget fungerer nå som en lagerhall. Snart er også Rypdal purkering historie.

 

 

Purkeringer organisert som AS gikk i minus eller svakt i pluss siste år. 2018 står dermed i sterk kontrast til det gode året 2017. I snitt omsatte de sju purkeringene som er AS for 11,5 ­millioner, eller én million mindre enn i 2017.

I gjennomsnitt har purkeringene et nullresultat. Det er ned 1,1 million fra året før. Det er stor variasjon i hva purkeringene betaler ut i lønn. Resultatet bør derfor ses i sammenheng med lønnskostnader, da de fleste naveiere tar ut lønn til seg selv. Best driftsresultat i 2018 hadde Næra purkering i Ringsaker med 0,6 millioner. Men den minste purkeringen Snusjara i Solør tar ut 400 000 mer i lønn, og oppnådde i praksis like bra resultat. Og Ro Drift AS i Øyer med minusresultat får enda større pluss hvis vi tar med lønnsut­gifter.

Det svakeste resultatet med minus 0,6 millioner og også størst nedgang i omsetning, hadde Brekkå purkering på Jæren. Den omsetningen de har nå tilsvarer omtrent det en purkering kan ha som driver med maksimum konsesjon.

Nå kompliseres resultatene fra purkeringene enda mer fordi noen nav eier bygningene der svineproduksjon skjer (eks Raumartoppen, Næra, Rypdal og Snusjara), mens andre leier av et eiendomsselskap (eks Brekkå, Ro og Aura). Purkeringene Brekkå, Ro og Aura i Oppland kan derfor ha et bedre reelt resultat enn talla viser. Ro Eie som eier navet hadde for eksempel et driftsresultat på pluss 0,8 millioner og 1,1 million i avskriving. Aura Eiendom har et driftsresultat på 0,7 millioner og 0,3 millioner i avskriving.

Rypdal gir satellittflytting
Når Rypdal purkering snart er historie gir det ringvirkninger for flere nav. Omtrent halvparten av satellittene i Rypdal slutter, men Aura Gris i Sjåk tar over den andre halvparten. Det passer bra fordi det er satellitter som slutter også i Aura. Og de to satellittene Aura har sør for Lillehammer flyttes til navene Næra og Ro Drift.

– Denne flyttingen av satellitter er en stor logistikkutfordring og et puslespill som må gå opp, kommenterer råd­giver Stine Bleken Eid i Nortura. Det er for øvrig Aura eller Ro Drift purkering i Oppland som normalt kåres til beste purkering i landet. Aura skiller seg også fra alle de andre purkeringene ved at navet har hele 12 eiere. Disse har fra 2 til 22 prosent av aksjene. De to store eierne er Ottadalen Mølle og svinepensjonist Ivar Kummen (77). Begge har 22,2 prosent av aksjene. Kummen har vært med i styret Aura siden oppstarten i 1999.

– Det har vært spennende, men vi har ikke blitt millionærer. Men Aura Gris har betydd enormt mye for at vi fortsatt har et svinemiljø i Sjåk, forteller Ivar Kummen til Svin.

Ikke bare purkeringer
Vi har i oppsettet også tatt med regnskapstall i andre aksjeselskaper i svinebransjen som vi kjenner til. Dette er Mørk Engebretsen Invest (MEI) og datterselskapet Hampshire AS i Skiptvet, Østfold. Både i MEI og Hampshire er omsetning og resultatet betydelig dårligere enn i 2017. Mens Hampshire har et plussresultat på 2,5 millioner, har MEI et minusdriftsresultat på 1,3 millioner. Eierforholdene i selskapene er slik at Hampshire eies 100 % av MEI, som igjen er 72 prosent eid av firmaet Sia World Farm Management i Latvia.

I selskapet i Latvia foregår det også svineproduksjon, men Sia WFM er et selskap det ikke er så lett å få innsyn i fra Norge. Den andre eierandelen i MEI (28 %) har Svein Engebretsen i Skiptvet. MEI er blant annet kjent for mange rettsaker og bøter for brudd på konsesjonsreglene. I oppsettet har vi også med tall fra Valdres Gris AS (utegrisproduksjon). Også der ble det et nullresultat i 2018.