Publisert: 30.08.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Stikkord:

Ny seminkarantene tas i bruk

Alfa har fått sitt Omega

5. november kan Norsvin formelt åpne og ta i bruk sin nye og lenge etterlengtede seminkarantene Omega. Den rommer 52 råner, og ligger for seg selv i skogen ikke langt unna seminstasjonen Alfa.


Nr. 8 – 2019

 

Bildet: Fjøsmester Helge Prestrud og semin- og eksportsjef Elisabeth Nordbye ved en av de fire tappe- og treningsbingene.

 

Alfa og Omega er som kjent den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. Men Norsvin har også satt Alfa og Omega som navn på sine produksjonsanlegg for henholdsvis rånesædproduksjon og rekruttering av råner til denne produksjonen. Begge ligger i nærheten av hverandre, på leid grunn av Vang Almenning. Seminstasjonen og seminkarantenen ligger nokså alene og for seg selv i skogen på grensa mellom Hamar og Løten.

Den nye karantenestasjonen Omega erstatter den gamle, som lå i en eldre driftsbygning på Hammerstad i Stange. Hammerstad har fungert som karantene for 44 råner som er plukket til å bli eliteråner i mer enn tjue år.

Eksportmuligheter
Den nye seminkarantenen Norsvin Omega har 52 rånebinger pluss fire tappe- og treningsbinger. Det er den eneste seminkarantenen Norsvin har. I tillegg har Norsvin tre eksportkarantener, én i Hamar og to i Ringsaker.

Seminstasjonen Alfa er godkjent for eksport og må derfor ha godkjente karantenelokaler. Til Omega vil det gå råner inn og ut hver sjette uke. De kommer inn på mandag, og går ut igjen torsdag uka etter. I helga er det vask og desinfisering av anlegget.

– Hvor mange av de 52 rånene som kommer til Omega skal flytte inn i ­Norsvin Alfa?

– Til nå har det vært slik at alle de 44 rånene vi har hatt på Hammerstad har gått til Norsvin Alfa. Seks hampshire, cirka 15 landsvin, fem Z-linjeråner, og resten er duroc (18-20 stk). Her på nye Omega får vi som nevnt muligheter til å sette inn 50-52 råner. Dermed får vi et overskudd som vi kan eksportere etter at de har stått seks uker i karantenen, forteller Elisabeth Nissen ­Nordbye. Hun er semin- og eksportsjef i Norsvin.

Til EU-godkjente seminstasjoner
De som tas inn ekstra er de nest beste landsvin- og durocrånene fra Norsvin Delta (ungråneteststasjonen). Det betyr igjen at de som i dag håndterer livdyreksport i Norsvin ikke får like stort utvalg å velge i fra Delta. På den andre siden kan internasjonale kunder nå få råner som er trent til å ri, har ­kvalitetskontrollerte sæduttak og blodprøver i henhold til EUs reglement. Det betyr at overskuddsråner fra ­Norsvin Omega kan eksporteres til en hvilken som helst EU-godkjent seminstasjon.

Sagt på en annen måte; hver sjette uke vil Norsvin kunne ha 8-10 eksportklare råner for «rånespotmarkedet». Det krever litt logistikk å få til dette, men nye muligheter åpner seg.

Men de aller beste rånene blir nå som før forbeholdt Norsvins egen semin­stasjon Norsvin Alfa.

 

 

BYGGEMØTE: Deler av byggekomitéen samlet før et av de siste byggemøtene. Fra venstre bonde Christen Engeloug, Løten, røkter Erik Ødegård, Norsvin Alfa, semin- og eksportsjef ­Elisabeth Nordbye, Norsvin, og Egil Andersen, Gardsbygg.

 

 

På høy tid
Semin- og eksportsjefen trekker også fram andre fordeler som oppnås med den nye seminkarantenen i forhold til den gamle. Det blir bedre dyrehelse og biosikkerhet. En oppnår også rene driftsfordeler ved at dagens ansatte ved Norsvin Alfa også skal drifte ­Norsvin Omega.

Ansatte skal alltid komme fra Alfa til Omega, aldri omvendt. Det blir 12 timers nedetid før de får lov til å vende tilbake igjen på jobb i Norsvin Alfa. Dette krever en annen turnusplanlegging og logistikk. Det blir nye arbeidsturnuser både for de som jobber i ­fjøset og de som jobber på laboratoriene. Men det åpner også for større fleksibilitet i hverdagen.

– Åpningen den 5. november blir ­derfor en gledens dag for mange, sier Elisabeth Nordbye.

10 millioner
Norsvin Omega har én inngang, hvor du går fra uren sone via dusj til ren sone med ren garderobe. I nybygget er det foruten selve rånefjøset med tekniske rom og inn- og utlastingsrom, også laboratorium, kontor, dusj og toaletter.

Seminkarantenestasjonen er 500 kvadratmeter i grunnflate. Fjøssystemer har hatt totalentreprisen på bygget. De har også levert innredninger og I-mekløsninger. Gardsbygg har levert betong- og byggearbeider, mens M. Dobloug har gjort grave- og ­grunnarbeider.

– Bygget er budsjettert til å koste 10 millioner kroner, og det ser ut til å holde, sier Elisabeth Nordbye.