Svineprodusenten får et større ansvar for å hindre smitte av antibiotikaresistente bakterier i grisehuset i en ny forskrift. 
I motsetning til mange andre dyrearter har spedgriser et ganske stort jernbehov. I løpet av de få første leveukene mangedobles fødselsvekta, og dermed skal det dannes ganske store mengder blod. 
Slaktegrisprodusenter som ønsker å bli med i Norsvin tilbys nå gratis medlemskap første året. Det kom etter flere innlegg hvor det ble etterlyst større interesse for slaktegrisprodusentene fra Norsvins side. 
– 2017 ble et av våre beste år. Vi tok i bruk helt ny semin­stasjon, og vi øker verdiskapningen mye gjennom avlsframgang. Jeg får stadige rapporter om at vår genetikk blir mer  dominerende i stadig flere land.
– Vi er nødt til å gjenvinne tilliten ved å sørge for at alle norske svineprodusenter steller godt med dyra sine. Vi som steller dyra må ha gode daglige rutiner.
– All slaktegrisproduksjon skal inn i dyrevelferdsprogrammet innen utgangen av 2018. Allerede 1. januar 2019 starter økonomiske trekk ved manglende deltakelse eller opp­følging.
Flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Det kommer fram i årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2017.
Satsing på dyrevelferd kan være strategisk blant annet for matvarekjeder, men hvem satser først? Slaktegrisbesetninger får nå krav om veterinærbesøk og føring av fjøslogg.