Publisert: 30.08.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Stikkord:

Prishopp på husdyrforsikring

Prisen på husdyrforsikring har økt for hvert år. Hos Gjensidige var økningen 12 prosent i gjennomsnitt i år. Neste år gjør den et lignende hopp.


Nr. 8 – 2019

 

Gjensidige har satt opp forsikringspremien for svineproduksjon fra 2 til 22 prosent i 2019. I snitt blir økningen 12 prosent. Neste år forventes premiene å øke ytterligere 11 prosent.

– Forsikring på svineproduksjon har aldri vært lønnsom for Gjensidige, sier Torfinn Jæger, produktansvarlig for husdyrforsikring i selskapet. I enkeltår kan forsikringen ha være lønnsom for oss, men vi må helt tilbake til 2012 for at husdyrforsikring på gris gikk i pluss hos selskapet. I gjennomsnitt de siste 10 årene er skadeutbetalingene 15 prosent høyere enn premieinnbetalingene. Målet er at alle forsikringsordninger skal bære seg selv. Det gjør ikke husdyrforsikringen på gris. Derfor øker prisene, sier Jæger.

Risikoen varierer
Men det er store variasjoner i størrelsen på risikoen både når det gjelder geografi og driftsform. Derfor varierer også økningen i forsikringspremien fra kunde til kunde.

– Purkeringer og foredlingsbesetninger synes å ha god kontroll, og vi regner mindre risiko her enn i vanlige besetninger. Men purkeringer representerer samtidig en risiko for stor skade, opplyser Jæger.

SPF-gris derimot betyr så langt ingen redusert risiko, snarere tvert om.

– Men vi støtter SPF-satsingen, og tror på mindre risiko på sikt. Derfor får du ikke høyere premie om du har SPF-besetning i dag, forklarer Jæger.

Vurdert ut fra geografien har Rogaland vist seg å ha klart størst risiko for skadeutbetaling av de tre største grisefylkene. Risikoen er minst i Hedmark, og Trøndelag ligger et sted midt mellom.

– Vi priser forsikringspremien etter geografisk risiko, opplyser Jæger.

Flere har MRSA dekning
Gjensidige og Norsvin har i dag en dialog om prisen på forsikringer og hvordan svineproduksjon kan drives med minst mulig risiko.

– Norsvin er en god sparringpartner på risiko, men utfordringen for næringer som gris og fjørfe er at produsentene har blitt store, samtidig som de blir færre og færre. Dette gjør det vanskeligere å finne «riktig» forsikringspremie for svinebesetninger enn for eksempel gårder som har storfe og sau, sier Jæger.

Gjensidige har rundt 60 – 70 prosent markedsandel i landbruket. Hos svinebesetninger er markedsandelen trolig enda høyere.

Mindre, men bra
Eika er trolig nest størst på landbruksforsikring, men de har mindre enn 15 prosent markedsandel. Og IF er kanskje tredje størst med ca. 10 prosent markedsandel.

Begge disse selskapene mener nå at de har like bra vilkår for en svinebesetning som rammes av MRSA-utbrudd som Gjensidige. Dette gjelder også nye forsikringskunder. Men prisen på husdyrforsikring har gått betydelig opp også hos Eika og IF. Hos Eika er det dessuten trolig en fordel å ha selskapet som bankforbindelse hvis du vil ha et godt tilbud.

Landkreditt satser også på forsikring, og selskapet skal ha kapret en god del landbrukskunder de siste årene. Men de oppgir å ha få svineprodusenter som kunder. Årsaken er at Landkreditt ikke tilbyr MRSA-dekning til nye kunder. Likevel er det slik at hvis du har slaktegrisbesetning med lav risiko er det en mulighet for å få husdyrforsikring med MRSA-dekning. Og hvis det fortsetter med få nye MRSA- utbrudd i Norge framover vil trolig også Landkreditt vurdere sin strategi på husdyrforsikring.

Noen er uforsikret
Det finnes i dag faktisk også svineprodusenter som ikke har noen husdyrforsikring, men det er nok mer unntaksvis. Og som regel vil det gjelde mindre produsenter. Et pålegg om nedslakting og sanering vil bli svært tøft for slike besetninger.

Men for alle gjelder det at det er en viss konkurranse i markedet, og det finnes muligheter til å bytte forsikringsselskap. Men felles for langt de fleste svineprodusenter er det nok slik at de må forvente et nytt prishopp neste år når regninga fra forsikringsselskapet kommer.