Publisert: 30.08.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Stikkord:

En av de beste kornavlingene på ti år

Årets kornavlinger ser ut til å bli blant de beste på ti år. Mye høstkorn ble sådd i fjor, og fikk en god start i vår. Godt vær gjennom sesongen har bidratt til god mengde og kvalitet.


Nr. 8 – 2019

 

Av Arild Eriksen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Kornmottakene rundt om i landet ­rapporterer om stor pågang og gode avlinger.

Norske Felleskjøps siste prognose fra 9. september gir signal om store avlinger av både bygg, havre, rug og kveite. Det ligger an til at overskudd av matkveite av klasse 4 og 5 omdisponeres til fôr eller overlagres.

Norske Felleskjøp baserer beregningene sine på arealprognoser og estimater for avling per dekar. I år med store norske kornavlinger vil Norske Felleskjøp i samarbeid med næringa jobbe for å legge til rette for at kornet blir brukt best mulig i samsvar med kvaliteten på kornet.

Store volumer av alt
Forsøksringene rundt om i landet melder om gode avlinger. Det som er tresket hittil tilsier store volum av alle kornslag. Kornsesongen 2018/19 ga som kjent beskjedne resultater, og fore­løpige anslag tilsier at avlingsnivået for sesongen 2019/20 ender 90 prosent høyere enn fjoråret, og 15 prosent høyere enn siste fem års gjennomsnitt. Det er store avlinger med kveite, omtrent 40 prosent over siste fem års gjennomsnitt.

Lite importbehov
Store norske kornavlinger, og en forventning om 1,6 prosent lavere nasjonalt kraftfôrsalg kommende sesong gjør at behovet for import av karbo­hydrat reduseres til et minimum. ­Felleskjøpene er allerede i gang med tilpasning av egne kraftfôrresepter. Bygg, havre og kveite økes på bekostning av importråvarer som mais, erter og roepellets. Etter fjorårets kornhøst med liten avling og høyt proteinnivå, ser det for kommende sesong ut til at proteinnivået igjen er tilbake til normalen. For bygg et proteinnivå på 9,5 prosent, og for kveite omtrent to ­prosent høyere.

Mykotoksiner
Hva vet vi om mykotoksiner? Mykotoksiner er en samlebetegnelse på giftstoffer produsert av ulike muggsopper Vi er tidlig i sesongen, og mye kan fortsatt skje. Nedbør rundt tresking kan påvirke både avlingsmengde og kvalitet. Samtidig vet vi at kornet er mest sårbart for mykotoksinangrep rundt blomstring.

Foreløpige analyser både her til lands og i Sverige tyder på lave nivåer av både DON og andre trichothecener (T-2/HT-2 og Zearalenon) i årets kornavlinger. Men ingenting tas for gitt, og korn som mottas utover høsten følges derfor tett opp i henhold til oppsatt analyseprogram for slike tok­siner i Felleskjøpet.