Dersom markedet fortsetter slik det ligger an til nå, med markedsbalanse i 2020, bør vi oppnå økt målpris i årets jordbruksforhandlinger. Det betyr at andre halvår 2020 vil vise bedre priser både på smågris og svinekjøtt.
I dette Svin kan du lese at regjeringen foreslår avgrenset ­dobbelt mottaksplikt for kjøtt. Hva betyr egentlig det? Vi prøver å kaste lys over temaet.
– Dette var både nyttig, interessant og lærerikt. En fin oppstart på en bedre dialog med næringa, sier Torunn Knævelsrud.
Nortura SA tar klart avstand fra forslaget om å innføre ­dobbel mottaksplikt av kjøtt. Samvirkeslakteriet mener at det vil føre til overproduksjon og forsterket sentralisering av norsk husdyrproduksjon.
Produksjonsreguleringen av svinekjøtt har variert opp gjennom åra.
Dobbel mottaksplikt for ­markedsregulator er ett av ­flere virkemidler som i fjor ble foreslått i en rapport fra ­Omsetningsrådet.

Arv

Det sies at når Vår Herre kaller sine hjem til seg kommer fanden med ­arvingene. Arveretten er et av de rettsområdene som svært mange berøres av i løpet av livet, både som arving og som fremtidig arvelater.
Det jobbes jevnt og trutt med å oppdatere Ingris purkedel. Arbeidet startet i fjor, og vil pågå gjennom hele 2020.