Større avling med svinegjødsel og biorest

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Kornbonde og gjødselentrepenør Dag Erik Kristensen har økt kornavlingene med bruk av svinegjødsel og biorest. Og som gjødselentreprenør har han tegnet seg miljøforsikring.

Nitrogen begrenser dansk husdyrgjødsling

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Mens det er fosfornormen på 2,2 kg fosfor pr. daa som begrenser svenske bønders bruk av husdyrgjødsel, kan danske grisebønder bruke ca. 50 prosent mer fosfor per dekar.

Gjødselforskrift først i 2020

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Det er i år 10-års jubileum for maratonløpet med ny gjødselforskrift i landbruket. I fjor skrev vi at forskriften skulle ut på høring i 2019.

Telemarkreaktoren lansert på Dyrsku’n

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Telemarksreaktoren ble lansert på Dyrsku’n i Seljord i ­september. Firmaet Telemark Technologies i Notodden skal selge reaktoren.

Greve Biogass dobler produksjonen

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Greve Biogass i Vestfold dobler produksjonen og investerer også i produksjon av flytende biogass. Biokraft Skogn bruker litt storfegjødsel i sin gigantsatsing, mens Romerike Biogass og Ecopro i Verdal tenker bruk av husdyrgjødsel som neste steg.

Satsing på sol i Sverige

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

I nabolandet i øst vokser solceller mest blant fornybare energikilder.

Investerte 700 000 i solenergi

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Marit Rimestad og Magnar Fjeldheim i Vindafjord i ­nord-Rogaland har investert 700 000 kroner i solenergi. – Jeg tror investeringen vil være nedbetalt på 10 år, sier Magnar.

Svinebønder satser på solenergi

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Gårdbrukere satser på solenergi. Svinebøndene Svenn Husebråten i Marker, Østfold og Magnar Fjellheim i Vindafjord, Rogaland er blant de som har investert.