Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Stikkord:

Flertallet har ikke nødstrømsaggregat

Hva gjør du som grisebonde hvis strømmen går? Flertallet Svin har snakket med opplever at strømmen er stabil og at det svært sjelden er strømbrudd over en time, men en del har nødstrømsaggregat. 


Bildet: Italienske Zordan traktordrevet aggregat fra Fjøssystemer er ett merke som ikke er uvanlig å se hos svineprodusenter.

 

Svin har ringt rundt til over 20 svinebønder rundt i landet og spurt om de har nødstrømsaggregat på gården. Sju av de vi spurte hadde slik aggregat, og fire-fem av de vi spurte hadde dette på lista over hva de kanskje kunne tenke seg å investere i. Noen av dem hadde klargjort sikringsskapet for strømaggagat.

De øvrige synes strømnettet var så ­stabilt at dette ikke var nødvendig. Mest avansert strømaggregat blant de vi spurte hadde kombinertprodusent Arne Krog i Marker, Viken. Der blir nødstrømsaggregatet koblet inn noen sekunder etter strømmen blir borte. Litt lenger nord langs svenskegrensa har Jan Botilsrud nylig investert i et traktordrevet Honda nødstrømsaggregat, en løsning til ca. 40 000 kroner.

– Det føles som en ekstra trygghet, sier Botilsrud. Aggregatet er kjøpt av en lokal butikk kjent for å yte god ­service. Nord i Vestfold har Trygve Aanestad hatt traktordrevet aggregat i over 30 år, men det har vært sjelden i bruk de seinere årene. Langs kysten lenger sør har også Harald Oseberg og Alf Eivind Myren traktordrevne aggregater. Det har også Per Fredrik Bagn på Vega i Nordland. 

Pålagt å ha det
– Strømaggregat er mest vanlig å selge til fjørfe- og melkeprodusenter, og kyllingprodusenter er pålagt å ha anlegg. Svinebønder kjøper rundt 10 aggregater i året av oss, forteller Erik Stenumgård i Fjøssystemer. De selger aggregater i hele landet, også i Sverige. 

– Fra Midt-Norge og nordover selger vi mest automatiske strømaggregater til svinebønder, mens på Østlandet er det traktordrevne som er mest vanlig, sier Stenumgård. Normalt vil prisen være ca. 40 000 for et traktordrevet aggregat, og over 100 000 for et som er automatisk. Men alle aggregater  bør skreddersys til gården og hva de skal brukes til. Viktig er også at alle som har et traktordrevet aggregat lærer å starte og stoppe dette på riktig måte. Det er lett å få ødelagt elektriske anlegg hvis en gjør feil, forklarer Stenumgård. Særlig ved stopp kan flere gjøre feil. Ellers anbefaler han folk å kjøpe aggregat som har generator og regulator av kjente merker.

Dårlig kvalitet på strømaggregat

Det svenske energimyndighetens testlab testet i 2015 åtte rimelige reservestrømsaggregater for bensin eller diesel i prisklassen fra 2000 til 32 000 2015-kroner. Resultatet var nedslående. Kun tre av aggregatene bestod langtidstesten på 150 timer. Tre aggregater røk før det det var gått
16 timer, og kun to av de åtte aggregatene gav stabil strøm tilpasset fin­elektronikk. Omtrent alle aggregatene var også vanskelig å starte i kulde. De startet testingen i minus 18 grader, og deretter varmere helt til det startet. Kun det dyreste aggregatet, Honda EU 30is klarte både 150 timers testen, var lett å starte når det er kaldt, og tilfredsstilte samtidig kravet til finelektronikk.