Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Stikkord:

Fôrutnytting, fôrutnytting, fôrutnytting

Fôring av tyngre gris

Det siste året har slaktegrisprodusentene fått bedre betalt for å sende tyngre dyr til slakt, og våre fôringsrådgivere får spørsmål om hva man bør være ekstra oppmerksom på for å utnytte denne muligheten best mulig. 


Anne Stine Ekker, Felleskjøpet Fôrutvikling

 

God fôrutnytting har nesten alt å si for lønnsomheten, og jo tyngre dyr du skal levere, jo mer er det å hente på å velge ulike fôrblandinger til lettere og tyngre gris. Grisen spiser mye den siste uka, og tilveksten ikke lenger er maksimal, men det vil uansett være lønnsomt å få med seg den ekstra slaktevekta.

Høg tilvekst gir kortere framfôringstid
Selv om høgere tilvekst og tyngre slakt reduserer kjøttprosenten noe, er ikke fallet veldig dramatisk (Figur 1). Og slaktegris som vokser raskt har et stort lønnsomhetspotensial. Framfôringstida kan f. eks kortes ned betydelig: Gris som skal vokse fra 30 til 130 kg vil bruke 83 dager dersom den daglige tilveksten er på 1200 g, mens gris som vokser 1100 g vil tilbringe 91 dager i fjøset for å nå samme sluttvekt. Her er det mulig å spare kraftfôrkostnader.

Pass på fôrutnyttinga – få høy kjøttprosent på kjøpet
Mer enn noe annet er det fôrutnyttinga som betyr aller mest for lønnsomheten (Figur 2). 

Heldigvis kan du påvirke fôrutnyttinga ved å velge rett fôr til rett tid. Kort oppsummert er det ei sterk-svak fasefôring som vil være mest lønnsomt. Høgtytende slaktegris har et høgt daglig fôropptak,  og i store deler av slaktegrisperioden responderer grisen på økt proteininnhold. Men i sluttfasen er ikke proteinforsyningen en begrensende faktor og det er penger å spare på svakere blandinger.

Sterk-svak fasefôring sikrer både nok protein til muskeltilvekst i den tidlige fasen, og gjør at du unngår å sløse med protein i siste fase. Blandingene som har lavere energikonsentrasjon vil også bidra til å redusere samla energiinntak mot slutten, og for kastrater på appetittfôring er dette gunstig. Det er derfor ikke overraskende at slaktegris som har god fôrutnytting også oppnår bedre kjøttprosent.

Nedenfor finner du to eksempler på hva ulike fôringsstrategier kan bety for fôrkostnadene gjennom et innsett. Eksemplene er basert på nyere tall fra testfjøset der slaktegris er fôret fra 30 til 130 kg.

1) Format Vekst 120 er førstevalg ved enhetsfôring også når grisen skal slaktes tyngre:
Format Vekst 110: 2,78 FEn/kg tilvekst – Samla fôrkostnader: 980 kr
Format Vekst 120: 2,70 FEn/kg tilvekst – Samla fôrkostnader: 960 kr
2) Fasefôring med bytte til Format Vekst 105 ved 80 kg vil gi lavere fôrkostnader:
Format Vekst 120: 2,70 FEn/kg tilvekst – Samla fôrkostnader: 960 kr
Format Vekst 120 + Format Vekst 105: 2,62 FEn/kg tilvekst – Samla fôrkostnader: 930 kr