Hvilke faktorer i purkas drektighet og tidlig i grisens liv kan påvirke hvorvidt grisen på et senere tidspunkt biter hale ­eller ikke? 
Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. 
I kostnadsjakten prøver ­enkelte seg på å kjøpe færre sæd­doser og gå over til ­enkeltinseminasjon på purkene. Men tall fra Ingris viser at ­dette gir dårligere resultater. 
Nærøysund helt nord i Trønde­lag har vært en kommune med bra grisemiljø. I dag finnes kun tre aktive produsenter. En av dem, Kåre Aakre, oppnår helt topp resultater.
Norsvin har i lengre tid ­påpekt urimeligheten som ­ligger i dagens erstatnings- og kompensasjonsordninger ved sanering for MRSA. Vi har hele tiden påpekt dette overfor myndighetene. 
Nofima er vertsinstitutt for et nytt senter for forskningsdrevet ­innovasjon, SFI Digital Food Quality.  
Nå fikk vi teste det å bli fengsla i eget land med de muligheter som dette gir oss.
Det blir litt hyggeligere å gå i grisehuset i høst, og det var jammen på høy tid.