Flere produsenter påstår at det er mye penger å spare på å gå over til et slaktegrisfôr eller svakere smågrisfôr de siste ukene før salg. Våre fôringsforsøk de siste årene viser at det ikke lønner seg. Så hvilken fôringsstrategi skal du velge?
Høy og surfôr fungerer bedre enn halm både helsemessig, ernæringsmessig og velferdsmessig. Kanskje det er på tide å la grisen få velge vekk ­halmen?
Gummimatter til gris prøves i flere grisehus. Flere har gode erfaringer, men ikke alle. Hos Tove og Lars Grønvold i ­Ringsaker lar de problempurker gå i binger med gummimatter. 
Jern til spedgris kan gis gjennom ulike produkter og metoder. I Europa er det en trend mot mindre bruk av injeksjon, og mer bruk av alternativer som pasta eller støjern. 
Kombinasjonen smågrisproduksjon, vakuumutgjødsling og krav til bruk av strø kan være utfordrende. En løsning kan være å skaffe en kanal­omrører. 
Netthandel av utstyr til husdyrfjøs øker for hvert år. Nå satser også Felleskjøpene. Svin har sett på utvalg/priser på noen produkter. 
De er oppvokst med Danbred, og faren deres er Danavler. Men brødrene satser på Topigs Norsvins genetikk, både nord og sør for Limfjorden. Og interessen for TN70 øker. 
God husdyrkompetanse har kjennetegnet ansatte og elever ved Tomb videregående skole i mange år. Ungdom fra hele landet søker seg hit til det som engang var en gammel herregård i Østfold.