Publisert: 06.05.2021 Oppdatert: 06.05.2021

Stikkord:

Norsvin Duroc som farrase

Ga 65 kr økt dekningsbidrag per slaktegris

Et helt nytt sammenligningsforsøk mellom de to farrasene hampshire (fra HKScan/ Scanpig AS) og Norsvin Duroc ­viser at slaktegriser med duroc som far har lavere fôrforbruk og høyere tilvekst enn slaktegriser med hampshirefar. 


Inger-Marthe Kjølseth, Eli Gjerlaug og Målfrid Narum, alle Norsvin

 

Forskjellene er statistisk sikre. Forsøket er utført av Norsvin på oppdrag fra Norsk Duroc AS, som er eid av Nortura, Fatland, Furuseth, Midt-Norge slakteri og Norsvin.

 

Slaktegrisen med durocfar vokste i gjennomsnitt 1250 g/dag, og dette var 56 gram mer enn slaktegris med hampshirefar. Samtidig hadde duroc­krysningene betydelig lavere fôrforbruk. Durockrysningene brukte 2,58 FEn per kg tilvekst, mens det var et fôrforbruk på 2,71 FEn per kg tilvekst for hampshirekrysningene. Denne forskjellen utgjør alene en besparelse på 45 kr/gris i favør durockrysningene. 

Færre fôrdager og økt slaktevekt
Forsøket viser at med duroc som far kan slaktegrisen fôres opp til høye slaktevekter samtidig som fôrforbruket er lavt og kjøttprosenten høy. Slaktevekt i forsøket var i gjennomsnitt 89,2 kg for durockrysningene, og 87,4 kg for hampshirekrysningene. Samtidig førte den høye tilveksten hos duroc­krysningene til at de i snitt hadde 1,5 færre fôrdager enn hampshirekrysningene. Begge rasene oppnådde en god kjøttprosent, den var i snitt 59,9 for durockrysningene, mens hampshirekrysningene oppnådde en kjøttprosent som var 0,5 %-poeng høyere. 

65 kroner mer per slaktegris
I en beregning av dekningsbidrag for de to krysningene der man beregner ut ifra slakteverdi, smågriskostnad og fôrkostnad, får man en forskjell i dekningsbidrag på hele 65 kroner i favør den norske durocen. For en konsesjonsbesetning med 2100 slaktegriser kan dette utgjøre en fortjeneste på 135.000 kr per år. Effekten av kortere framfôringstid for duroc er ikke med i dekningsbidraget, og vil dermed komme i tillegg.

Renere binger med durocfar
I forsøket ble det gjort en vurdering av renhet i bingene to ganger per uke under hele forsøksperioden. Hvis mindre enn 25 prosent av liggearealet i bingen var møkkete, ble det gitt score 1. Dersom 25-50 prosent av liggearealet var møkkete ble det gitt score 2, mens det ble gitt score 3 dersom mer enn 50 prosent av liggearealet i bingen var møkkete. Gjennomsnitt-score var 1,1 hos durockrysningene og 1,6 hos Hampshirekrysningene. Hele 48 prosent av bingene med durockrysninger fikk score 1 i hele perioden, mens kun 12 prosent av bingene med hampshire­krysninger oppnådde det samme. Kun tre prosent av bingene med durockrysninger fikk score 3 i løpet av slaktegrisperioden, mens det det var 36 prosent av bingene med hampshire­krysninger som hadde score 3, og de fleste av disse over flere uker. Slaktegris med duroc som far kom altså også her best ut med klart renere binger. Den økonomiske verdien av renere binger er ikke beregnet. 

 

Kort om forsøket

Forsøket er utført hos en av ­Felleskjøpets forsøksverter i perioden november 2020 til februar 2021. Det er Norsvin som har hatt ansvar for forsøket på vegne av Norsk Duroc AS. Forsøksfjøset består av en ­avdeling med tørrfôring og en med våtfôring. Fôringsregimet har vært en to-fasefôring, med Format Stjerne 130 som fase 1-fôr og Format Vekst 110 som fase 2-fôr. Totalt var det 592 ­griser i forsøket, og alle hadde TN70 som morrase. Det er ­konvensjonell gris (ikke SPF) som er brukt i forsøket.