Publisert: 05.05.2021 Oppdatert: 05.05.2021

Stikkord:

Stabilt kjøttunderskudd

Ved utgangen av uke 16 hadde Norge importert 3678 tonn ­svinekjøtt hittil i år. Det hjalp altså ikke at produksjonen av svinekjøtt på 38 848 tonn faktisk var to prosent høyere enn til samme tid i fjor. 


Det skyldes naturligvis at etterspørsel og salg av norskprodusert kjøtt har vært høyt under pandemien. Det ble solgt 42 526 tonn svinekjøtt ved utgangen av uke 16, og dette er 11 prosent mer enn på samme tid i fjor. 

Men, som det også ble sagt på Norsvins årsmøte; så snart grensene åpnes igjen kan salget falle som en sten. Og reguleringslagrene er helt tomme for svinekjøtt. 

Vi er i en situasjon der mange svineprodusenter har sluttet de siste åra, og ­næringa står overfor store investerings- og fornyelsesbehov. Det er 20 år siden vi hadde forrige ombyggingsbølge i svinenæringa i forbindelse med innføringen av kravet til løsdrift av purker. 

To forhold trer fram. Det er behov for å øke målprisene nå, og det er samtidig mulig å gjøre det. I dag, når dette skrives, ble jordbrukets krav overrakt staten. Her ber jordbrukets forhandlingsutvalg om en målprisøkning på kr 1,60 per kilo svinekjøtt, altså en tiøring mer enn det Nortura anbefalte, men 40 øre under det Norsvin mente var nødvendig.    

Jordbrukskravet hadde en voksen ramme denne gangen på litt over 2100 millioner kroner. Men bøndene mener at hele 717 av disse millionene skal tas ut i form av økte målpriser i markedet, og ikke over statsbudsjettet. En målprisøkning på svinekjøtt vil være en del av dette, og altså ikke belaste statsbudsjettet. 

Vi tror at koronapandemien har fått folks øyne opp for betydningen av å ha norsk kjøtt- og matproduksjon. Og norsk svinekjøtt produseres i all hovedsak på norskproduserte fôrråvarer. Siden både jordbruket, og forhåpentligvis også staten, ser betydningen av å stoppe nedgangen i norsk kornproduksjon, så betyr det at også kornprisene får et løft. 

 

«I lys av historien er ikke 160 øre et øre for mye»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

Jordbruket beregnet sjøl at kravet til økte kornpriser ville gi en prisøkning på kraftfôret på 3,4 øre per kilo. Hvis dette ikke kompenseres, vet alle svine­produsenter hva det betyr i form av økte produksjonskostnader.

Kostnaden ved å gjennomføre løsdriftskravet som kom i svineproduksjonen for tjue år siden tok svineprodusentene på egen kappe. Nå ber jordbruket om en egen investeringspakke for at melkeprodusentene skal greie det samme. Vi har ikke behov for å sette norske husdyrprodusenter opp mot hverandre. Men i lys av dette er ikke 160 øre på svinekjøttprisen et øre for mye.