Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

Stikkord:

Dyrevelferd i EU og Norge

Svin har sammenliknet dyrevelferdskrav for griseproduksjon i EU og Norge. Detaljene kan du lese om i dette bladet. I EU er Sverige klart best på dyrevelferd. 


De har nasjonale regler som ligger tett opp til de norske. Men slik er det ikke i de største griselandene i unionen, for eksempel Spania og Tyskland. Halekupering av griser er fortsatt tillatt i EU, ikke her. EU har ingen krav om grovfôr til grisen, eller mykt liggeunderlag for purkene. Transporttiden for levende dyr er maksimum 24 timer i EU. I Norge er den åtte timer.

Offentlige tilsyn med svineproduksjonen skjer ikke uanmeldt i EU, slik de gjør her i Norge. Arealkravet opp til 110 kilo er minimum 0,65 kvadratmeter i EU, mens det i Norge er én kvadratmeter. Det er ingen krav til minsteareal i fødebinger. Det har vi. Fiksering av purker er fortsatt tillatt i EU.

Slik kunne vi ha fortsatt. EU stiller heller ingen krav til hvor mange griser du kan ha i produksjonen din. Norge har som kjent klare regler for hvor stort det er lov å drive når det gjelder antall dyr. 

Vi ser nå at debatten om strengere dyrevelferdskrav reiser seg stadig sterkere i mange EU-land, og det er bra. Også her hjemme er det helt sikkert noen som kan gjøre jobben sin enda bedre enn i dag. Men generelt må det være lov til å si at Norge holder et høyt og godt nivå. 

Når vi snakker om dyrevelferd så er det også et pare andre viktige ting å minne om. Som husdyrprofessor Birger Svihus poengterer i dette bladet; det er tross alt forskjell på griser og mennesker. Grisen sitter ikke i bingen sin og drømmer om at nå skulle den ha vært på fjellet, på stranda eller i skogen. 

Også så er det en annen grunnleggende sannhet som ingen av oss slipper unna; noe lidelse må vi akseptere.

Det gjelder både mennesker og dyr.