Stikkord

Bla i arkivet

Økonomi og energi

– Grovt sett tenker bankene likt om større lån. Det ene er bankens sikkerhet. Det andre er familiens totale inntjening, og det tredje er låntakerens skikkethet, evner og historie, sier

På Helgeland står 53 gårdbrukere i spissen for satsing på biogass. Sømna Biogass vil få en produksjon på 70 GWh, og er basert på husdyrgjødsel og fiskeavfall. 

Storsatsing på biogass på Jæren nærmer seg. Tidligere i år ble to prosjekter slått sammen til ett. Seks aktører står nå bak storsatsing på biogass. 

2021 ble et godt år for AS med svineproduksjon. Nav i purkering fikk jevnt over gode resultater. I snitt har purkeringene doblet driftsresultatet i fra 2020. Aura gris i Skjåk

Når skal vi starte å ta ut pensjon? Hvor lenge bør vi jobbe? Lønner det seg å spare i OTP, IPS eller andre pensjonsordninger? Dette er spørsmål å ta stilling

Fredag 16. september ble det kjent at regjeringen styrker strøm­støtten for landbruket fra dagens øvre grense på 20.000 kWt per måned til 60.000 kWt fram til nyttår.