Publisert: 15.11.2023 Oppdatert: 15.11.2023

Stikkord:

Prisfall reduserer årsinntekta med 140.000 kroner

Fallet i avregningspris på slakt på NOK 1,40 per kg i august og september fører til nærmere 140.000 kr i redusert inntekt i løpet av et år for en kombinertprodusent med salg av 1100 slaktegris.


 

Bortimot det samme kan skje for en slaktegrisprodusent med 2100 gris per år dersom dagens pris på smågris og slakt blir stående. Særlig de tre første månedene etter prisnedgangen blir det en stor reduksjon for slaktegrisprodusentene, siden det ikke var kalkulert med prisfall på slakt da prisen på den innkjøpte smågrisen ble satt. Smågrisprisen ble redusert med NOK 70 per gris, noe som betyr at inntekta for en smågrisprodusent med 100 purker går ned med rundt NOK 200.000 på årsbasis.

Mye kjøtt
Etter gode år med markedsbalanse under koronaepidemien, er det plutselig blitt for mye kjøtt i markedet. Det gjelder både storfe og gris. På gris har det vært for mye sideflesk. Spesielt er det også at dette skjer i en periode da det ikke bygges nye grisehus eller produksjonen øker. Prognosene framover tilsier heller noe lavere produksjon. Det får folk i bransjen til å undres. Trolig er trenden at forbruket faller. Trenden kan være langsiktig tror flere. 

Dårlig sommer
Det vært en svært dårlig grillsommer i Sør Norge. Først var det så tørt at en ikke kunne tenne grillen. Deretter kom regnet. Forbruket og engros­salget har falt klart mer enn forventet. Urovekkende er det også at markedsregulator Nortura sliter. Det spekuleres i at de må hente inn ny egenkapital eller skille ut og selge deler av virksomheten. SVIN har spurt fire fylkeslagsledere i Norsvin (som alle er Norturaleverandører) hva de tenker om utviklingen i Nortura, og at en kombinertprodusent på konsesjon nå taper 140.000 kr. Det skjer etter at prisen først settes ned 80 øre og deretter at omsetningsavgiften øker. Og smågrisprodusentene taper enda mer.

Bjørn Ståle Bekkeheien, Norsvin Rogaland (foto: Tore Mælumsæter)

– Dette kom overraskende. Prognosen viste ikke dette, og svinebonden trenger det ikke. Det er alt for raskt å komme inn i en ny overproduksjon. Dette skaper uro blant produsentene. Det er nesten ingen som bygger nye grisehus, men det skaper også uro for de som vil renovere og oppgradere grisehuset. Og svinenæringen trenger oppgradering . Jeg håper at vi kommer raskt ut av denne situasjonen. Det har jeg også tro på. Ubalansen denne gang skjer på en litt merkelig måte. Kan det ha noe med at situasjonen er motsatt av under koronatida. Ingen i verdikjeden ønsker å sitte med lager av kjøtt. Overlater de dette til Nortura, undrer Bjørn Ståle Bekkeheien. 

Han er også usikker på hvordan markeds­regulator Nortura bør sikre seg tilstrekkelig med egenkapital framover.

– Vi trenger en sterk markedsregulator, men å hente inn ny egenkapital vil skape støy. Jeg vet derfor ikke hva som er riktig. Men Nortura er trolig i en situasjon der de må snu hver stein. Kanskje det er riktig å skille ut virksomhet? Kanskje det er riktig å hente inn medlemskapital? Kanskje det ikke er riktig, spør Bekkeheien. Bekkeheien er smågrisprodusent i Hå, Rogaland.  

– For oss som har kjøttproduksjon både på svin og storfe svir dette ekstra kraftig. Grepet som ble gjort kom overraskende. Men grillsesongen har vært elendig. Jeg tror kanskje Nortura kunne hatt litt mer is i magen.

Sverre Tyldum, Norsvin Trøndelag

Når vi har importvern og engroslagrene er lave, må vi tilslutt hoppe ned fra gjerdet. Når det er sagt, mener jeg det er riktig å bruke prisgrepet først slik de har gjort. Da har vi frihet til å ta i bruk andre virkemidler, sier Sverre Tyldum.  

Han er en av medlemmene i Produsentråd gris. De har nylig hatt sitt første møte.

– Vi ønsker at alle smågrisprodusentene frivillig reduserer produksjonen med fem prosent. Purkeringene har allerede iverksatt dette, sier Tyldum. 

Tyldum tror ikke at situasjonen i Nortura er så svak som vi kan få inntrykk av ved å lese avisen.

– Det med egenkapitalsituasjonen er basert på gammelt nytt. Jeg er spent på neste tertialrapport, men tror ikke situasjonen er så alvorlig at en nødvendigvis må hente inn mer egenkapital, eller at virksomhet må skilles ut. Men Nortura bør likevel vurdere om det kan være riktig å ta slike grep Kanskje det er riktig at konsernet skiller ut noe av virksomheten? Kanskje det også kan være lurt å hente inn mer medlemskapital. 10.000 kroner er veldig lite i forhold til hva en storfe- ­eller svineprodusent nå taper. Men mer medlems­kapital kommer på toppen og vil skape støy, sier Tyldum, som holder til på Høylandet nord i Trøndelag. Han er slaktegrisprodusent og fôrer i tillegg fram 200 okser i året.  

Tore Rune Kummen, Norsvin Oppland (foto: Tom E. Holmlund)

– Dette svir for alle svinebønder. Det er også overraskende at det kommer så fort. Samtidig er det viktig at det tas grep. Når prisen er satt ned, kan vi også vurdere nye grep. Vi i Norsvin Oppland sammen med Norsvin Buskerud har spilt inn et forslag til markedsregulator om at alle som frivillig reduserer sin smågrisproduksjon, for eksempel med minst 5 prosent (basert på historiske tall), får en kompensasjon fra Omsetningsrådet.

Vi håper dette forslaget nå blir vurdert, sier Tore Rune Kummen. Kummen er usikker på hva Nortura trenger å ta av grep nå når det gjelder egenkapitalsituasjon.

– De må jo vurdere situasjonen, og trolig ta noen grep. Men jeg har per. i dag ingen formening om hva som er riktig å gjøre. Som kjøttprodusent er jeg overbevist om at vi mer enn noen gang trenger en markedsregulator med ryggrad, og med tyngde i markedet, sier Kummen. Kummen har en formeringsbesetning i Skjåk i Innlandet.  

Alf Eivind Myren, Norsvin Agder

– Overproduksjonen kom overraskende på oss. Ingen grisebonde trengte dette prisfallet nå. Prisen vi har hatt er nødvendig for å dekke økte kostnader. Jeg håper tiltak som er satt i gang raskt vil bidra til markedsbalanse. Jeg vet ikke om det er aktuelt for Nortura å hente inn ny egenkapital, men 10.000 kr til Nortura er lite i forhold til hva vi taper nå. Det er vanskelig å vurdere om Nortura bør skille ut eller selge deler av virksomheten, sier Alf Eivind Myren fra Vegårshei, Agder, satellitt i en purkering.  

 

SVIN har vært i kontakt med konserndirektør økonomi og finans Henri Frisell i Nortura om utfordringene i konsernet. Han har følgende kommentar:

Henri Frisell, Nortura.

 

– Det har vært mange spekulasjoner om fremtidige finansieringsstrukturer for Nortura, noen gode forslag og andre mindre gode. Dette er noe vi arbeider med kontinuerlig. Vi ser på ulike løsninger for fremtiden, men har ingen konkrete planer om å hente penger hos eierne nå, sier Frisell.