Publisert: 15.11.2023 Oppdatert: 15.11.2023

Stikkord:

Gårdsvindmøllene kommer

Det siste året er det satt opp seks gårdsvindmøller i Rogaland og Agder. Flere er på gang. Nå finnes det også en ny type vindturbin på markedet. 


Bildet: Vertikale vindturbiner fra Norhybrid. Tre montert sammen gir samspilleffekt (Foto: Norhybrid) 

 

Hos Tom-Arild Bekkeheien i Hå i Rogaland svirrer en 26 meter høy vindmølle ved gårdstunet. Navhøyden er 18 meter. Den ble satt opp i vår og vil trolig produsere et sted mellom 80 og 100 kWh i året. Kontrakten ble undertegnet i fjor, og vindmølla kostet da under 1,6 millioner kroner.
Da er egeninnsats og støping av fundament inkludert. Årlige servicekostnader er ca. 15.000 kr. Hele mølla kan legges ned ved service.

– Veldig lønnsomt er ikke dette når du får strømstøtte. Men vi tenker langsiktig, og ønsker å ha en bærekraftig produksjon på gården. Dersom vi regner en krone i strømpris der nettleia er inkludert tar det 15 år før vindmølla er nedbetalt. Trolig har mølla dobbelt så lang levetid, sier Bekkeheien. 

Ikke støtte
Han søkte om støtte hos Innovasjon Norge og Enova, men Innovasjon Norge støtter bare solcelleanlegg. Det har Bekkeheien fra før på gården. 

– Solceller kombinert med vindkraft er en god match. Vi har fem dekar tomatproduksjon i et gartneri og det meste av energien vi bruker produserer vi selv, sier Bekkeheien. 

Hos nabo og svineprodusent Bjørn Ståle Bekkeheien har de også søkt om en tilsvarende vindmølle. 

– Vi har fått nei på grunn av mulig påvirkning av fuglelivet, men vi har klaget på vedtaket, opplyser Bekkeheien. 

 

100.000 KWH: Gårdsvindmølla hos Tom Aril Bekkeheien i Hå ble satt opp i vår og forventes produsere opp mot 100.000 kWh på et år. Foto Tom-Arild Bekkeheien

 

Så langt SVIN kjenner til er det satt opp fem gårdsvindmøller av denne typen i Rogaland og ei på Lista i Agder det siste året. De fleste er fra Scanwatt, lik den Bekkeheien har, men det finnes også en mølle av et annet fabrikat. Begge typene er danske og koster i dag ca. 1,7 til 1,8 millioner kroner ferdig oppsatt. Gravearbeider kommer i tillegg. På gårder i Danmark og sørover i Europa finnes det et firesifret antall slike møller i drift. Det er derfor mye erfaring med og referanser på denne typen gårdsvindmøller. Flere land har dessuten støtteordninger til investeringen. Lav eller ingen strømstøtte gjør slike vindmøller lønnsomme i områder med tilstrekkelig vind. 

Minivindmøller kommer
På Agrovisjon i Stavanger i fjor og på Agrisjå i Trøndelag i år ble en ny type vindmølle eller vindturbin presentert. Det er to norske leverandører som nå tilbyr 11 – 15 meter høye vertikale turbiner. Turbinene roterer motsatt av «vanlige» vindmøller. Den ene turbinen lages i aluminium og den andre i kompositt. Prisen er drøyt 100.000 kroner. Ytelsen vil variere mye med vindfor­holdene, men i enkelte områder kan de trolig være mer lønnsomme enn de litt større og mer vanlige vindturbinene. De er også mer fleksible og kan passe både for gårdsbruk og næringseiendom. Selskapene som tilbyr slike turbiner heter Voluto og Norhybrid. 

– Det er stor interesse for løsningene våre og vi har flere henvendelser som skal følges opp med tilbud, sier både John Fasting Sørbø i Voluto og Trond Sørensen i Norhybrid. Når dette skrives er det allerede solgt tre slike turbiner. De skal settes opp i Agder og Rogaland i løpet av neste halvår.  En fordel med slike vindturbiner er at de er nesten helt lydløse. De er heller ikke i konflikt med fugleliv og trenger lite vedlikehold. Med redusert høyde blid de også mindre synlige i nabolaget. En annen fordel er enklere saksbehandling enn de vanlige, dobbelt så høye, gårdsvindmøllene. Gårdsvindmøllene Bekkeheien har satt opp trenger dobbelt nabovarsel. Også naboene til naboen må varsles. Kanskje kan det også være mulig å få tilskudd gjennom Innovasjon Norge eller Enova til minivindturbinene? 

I kystnære strøk
Ulempen med minivindturbiner er at de krever enda bedre vindforhold. 

– Slike møller passer best i kystnære strøk eller ved større innsjøer. Der blåser det ofte mye uten at en må opp i høyden, forklarer Sørensen i Norhybrid. En mulighet med slike turbiner er dessuten at du får en samspilleffekt dersom flere turbiner settes opp sammen. Dersom tre turbiner bygges i en trekant med 7 – 10 meters avstand, øker effekten med rundt 10 prosent sammenlignet med tre enkeltturbiner. Investeringskostnaden per turbin kan samtidig bli litt lavere. Vi kjenner til flere husdyrgårder i Norge som vurderer denne typen vindturbiner.