– Dette har vært et stort push framover for alle oss som driver satellittbesetninger i Sommerveien, sier Alf Eivind Myren på Vegårdshei i gamle Aust-Agder.
Det er usikkert hvor mye kraftfôrprisene øker framover. Jordbruksavtalen sier 3 øre, Norsvin sier 28, øre og i tillegg har det allerede vært en prisøkning. 
Bøndene inngikk i år en jordbruksavtale med regjeringen med en total ramme på 10,9 milliarder kroner. Avtalen gir full kostnadskompensasjon, samt muligheter til en inntektsvekst i 2022 på 28.500 kroner. 
Partene i jordbruksoppgjøret ble enige i år. Avtalen som ligger på bordet har nominelle tall som virker astronomiske i forhold til de vi er vant til. Så da skulle vel alle være fornøyde og alt være bra?  
Fasefôring er enda mer lønnsomt nå som fôrprisene har skutt i været. Det kan være så mye som en 50-lapp per slaktegris å hente ved å bytte til denne strategien.
Vi går inn i ei våronn og et år der alt er mer usikkert enn generasjonen vår noen gang har opplevd. Midt opp i dette står Per Inge Egeland, nyvalgt leder i Norsvin SA fra et bureisingsbruk i Hjelmeland.  
Svak økonomi og fravær av investeringslyst gikk igjen i ­Norsvins årsmøtedebatt. Mange frykter nå at rekrutteringen til svinenæringa blir skadelidende.
– Premissene for hvordan vi kan leve livene våre privat, for ­Norsvin som avlsselskap, og for oss som mat- og svineprodusenter er drastisk endret. Mest sannsynlig for alltid.