Flere svineprodusenter har utenlandske ansatte. Strenge koronatiltak betyr ekstra ­utfordringer.
I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. 
På Østlandet settes nå opp plakater for å hindre spredning av afrikansk svinepest. Fylkes- og lokallag i Norsvin gjør jobben. 
Norske bønder er allerede verdensmestre i gjenbruk av landbruksplast. Nå styrker Felleskjøpet resirkuleringen med gratis henting av plast hos bonden. 
Resultatene for Ingris i 2020 viser at effektivitets­utviklingen hos norske purker fortsetter. Samtidig som ­kullene blir større, er det en kraftig økning i overlevelse hos spedgris. 
Ved utgangen av uke 16 hadde Norge importert 3678 tonn ­svinekjøtt hittil i år. Det hjalp altså ikke at produksjonen av svinekjøtt på 38 848 tonn faktisk var to prosent høyere enn til samme tid i fjor. 
For bolig- og fritidshus gjelder egne regler i tomtefesteforhold. I tomtefesteloven §§ 32 og 37 finnes regler om innløsning av festetomten, og hva slags pris fester skal betale ved innløsningen.
Sunn tarmhelse er ekstra ­viktig når smågris skal skilles fra mor og tilvennes fast føde. Nye, mer bærekraftige fôrråvarer kan nå hjelpe til med dette.