Publisert: 12.10.2022 Oppdatert: 12.10.2022

Stikkord:

2021 et godt år for purkeringer

Aura Gris gjør det aller best

2021 ble et godt år for AS med svineproduksjon. Nav i purkering fikk jevnt over gode resultater. I snitt har purkeringene doblet driftsresultatet i fra 2020. Aura gris i Skjåk gjør det aller best. 


Bildet: Snusjara purkering i Grue, Innlandet fikk et veldig godt resultat i 2021, til tross for brann i halmlageret.

 

Purkeringer organisert som AS gjorde det godt i 2021. I snitt omsatte de åtte ringene for 14,1 millioner. Det er opp 10 prosent fra året før. I gjennomsnitt får de et resultat på 1,3 millioner, en dobling fra året før. Samtidig bør en se dette sammen med utbetalinger til lønn,  som varierer fra 0,1 til 2,2 millioner.  

Nå eier dessuten kun halvparten av purkeringene selv fjøsene hvor de har grisene. De andre leier lokaler fra et eget eiendomsselskap. Og da går eiendomsselskapet nesten alltid i pluss. Aller best driftsresultat i 2021 fikk Aura Gris i Skjåk. Resultatet ble 2,7 millioner. 

– Vi hadde et svært godt år i 2021. Drifta gikk veldig bra, og vi hadde ingen spesielle uhell. I tillegg bedret prisene seg betydelig gjennom året, forteller Aksel Bjørnstad, styreleder i Aura Gris. Aura Gris skiller seg for øvrig fra de andre purkeringene i eierskap. Generelt er det én eller to eiere bak et nav i purkering, men Aura gris har mange eiere. Ottadalen Mølle og griseveteran Ivar Kummen (nestleder i styret) er de to største eierne med til sammen 40 prosent av aksjene. 

 

 

Aura Gris i Skjåk, Innlandet og styreleder Aksel Bjørnstad fikk et veldig godt år i 2021. (Foto: Skjåk kommune)

 

 

– Vi ser også lyst på framtida. Vi har fylt opp ringen med satellitter. Vi har ingen helt store,  men vi har 16 satellitter med ca. 25 purker i snitt. Det betyr at det alltid er to satellitter som fyller opp hver pulje. Det synes vi fungerer bra. Men vi må hele tiden være på utkikk etter potensielt nye satellitter. Det prøver er vi også være, forteller Bjørnstad. 

Snusjara gjør det bra
Målt i forhold til omsetning fikk også den minste purkeringen, Snusjara, et svært godt resultat i 2021. 

– Resultatene var på det jevne, men prisene bedret seg betydelig i 2021, forteller Erik Gjermshus i Snusjara. Purkeringen har flere år slitt med å fylle opp med satellitter. Men fra nyttår har de nå fullt for første gang på lenge. 

– Vi har fått en smågrisprodusent som skifter til å være satellitt, forteller Gjermshus. Svakest driftsresultat i 2021, og eneste selskap med omsetningsnedgang, var Jærgis. Jærgris ble opprettet etter konkursen i Jæren purkering og er ikke organisert gjennom Nortura.  Selskapet hadde et driftsresultat på en halv million i 2021. Noen av purkeringene er ikke organisert som A/S, og er dermed ikke med i vår oversikt. Dette gjelder Stampen purkering ved Ørje, Sommerveien purkering i Søgne, pluss Bjørke purkering på Eidsvoll. 

Godt resultat for Knive og Hampshire
Vi har i oppsettet også tatt med regnskapstall i andre AS med svineproduksjon som vi kjenner til. Også disse gjør det bra i 2021. Hampshire er datterselskap til Mørk Engebretsen Invest (MEI) i Skiptvet, men talla bør ses i sammenheng med MEI. Knive Gris er svineproduksjonen til familien Langeteig ved Drammen, mens Mafo er svineproduksjon til Marit Fougner i Gausdal. Hampshire og MEI oppnår i sum et resultat på 4,7 millioner. Det er ikke tatt ut lønn, men utbytte på fire millioner.  Knive gris går 3,0 millioner i pluss og det er betalt ut hele 5,3 millioner i lønn. Mafo derimot hadde et relativt svakt 2021 resultat med 0,2 millioner men det ble betalt ut 1,8 millioner i lønn.

 

 

Regnskap purkeringer og grise-AS 2021 

Tall i millioner kr, tall i parentes er endring fra 2020. Purkeringer er satt opp etter omsetning/størrelse. AS som ikke er ­purkeringer står nederst på lista.

 

Omsetning Drifts-­resultat Lønnskostn Bokført Egenkapital
Mill. kr Mill kr Mill. kr Mill kr
Ro Drift AS 17,6 (+2,6) 1,4 (+2,0) 1,6 (+0,2) 4,3 (+1,7
Aura Gris AS 15,8 (+3,9) 2,7(+2,9) 1,6 (+0,2) 5,5 (+2,4)
Raumartoppen AS 15,7 (+1,5) 0,8 (- 0,7) 1,5 (+0,5) 6,8 (+0,6
Brekkå Purkering AS 15,1 (-) 2,3 (1,2) 1,6 (+0,2) 3,3 (+0,8)
Næra Purkering AS 15,0 (+3,8) 0,6 (-0,6) 1,4 (+0,2) 6,6 (+0,6)
Nes Purkering AS 14,4 (+1,7) 1(-0,5) 0,1 (-0,9) 0 (+0,5)
Jærgris AS 10,6 (-0,6) 0,5 (-) 1,1 (-) 1,9 (+0,3)
Snusjara Purkering AS 8,6 (+1,9) 1,4 (+1,3) 

(i varekostn)

3,4 (+0,7)
Mørk Engebr.Inv. AS

Selskapet heter nå også
Vakt TM-Vakt TM

24,2 (-+3,1) -0,7 (+0,3) 0 (-) 50,4 (+1,9)
Hampshire AS 24,3 (-) 5,4 (+0,5) 0 (-) 2,2 (-)
Knive Gris AS 20,9 (+3,0) 3,0 (+1,7) 5,3 (+0,6) 3,1 (+1,4)
Mafo As  13,5 (+1,3) 0,2 (-1,0) 1,8 (+0,5) 4,0 (+0,2)