Publisert: 11.10.2022 Oppdatert: 11.10.2022

Stikkord:

Ny redaktør i Svin

Tom Erik overtar stafettpinnen

Fagbladet Svin og Svineportalen har fått ny ansvarlig redaktør. 1. oktober overtok Tom Erik Holmlund det formelle ansvaret for å føre bladet videre. I år er Svin inne i sin 57. årgang. Tom Erik er 53. 


Bildet: Tom Erik Holmlund gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer som ansvarlig redaktør av Svin og Svineportalen.

 

– Jeg er født og oppvokst i Brumunddal i Ringsaker. Far og mor var industriarbeidere blant annet i kjøttindustrien og Globus/Kverneland. Jeg har en bror som er journalist, en søster som jobber driver næringsmekling sammen med sin ektemann i England, og en yngre bror som er eiendomsmekler. Jeg vokste opp i landlige omgivelser, og hadde i oppveksten mange venner fra det omfattende landbruksmiljøet som finnes i denne kommunen. Ringsaker er som kjent en av landets største landbrukskommuner. På nabogarden Åmot var det griser, og jeg husker hylene derfra før jul da jeg var liten. De hadde høner også, sier Tom Erik Holmlund.

Gikk under vann
Etter Brumunddal videregående skole bar det bokstavelig talt til sjøs, nærmere bestemt til u-båttjeneste i marinen i 15 måneder stasjonert ved Haakonsvern i Bergen. Han vurderte å verve seg som matros med ansvar for sonar og gå teknisk fagskole på Forsvarets regning. Men det endte med at han reiste hjem, og reiste videre til hotellfagskole i England et års tid. Han jobbet også så vidt i Stabburets kjøttindustri hjemme i Brumunddal som ferievikar som skoleelev og student.

Etter hvert tok livsløpet en kurs mer i retning av den han er nå. Det ble studier i informasjon- og samfunnskontakt, organisasjon og ledelse. Holmlund tok så en MSc i public relations ved University of Stirling i Skottland. 

– Det ble en brå overgang fra det norske høyskolesystemet til et britisk universitet, men det var lærerikt. Deretter bar det hjem og rett i jobb hos Forsvarsbygg i Hamar med publikumsrettede kommunikasjons- og informasjonsoppgaver i forbindelse med utbyggingen av Rena leir. Etter det reiste jeg til Oslo for å jobbe noen år med kommunikasjonsoppgaver for Fagforbundet og fagbevegelsen. Her dreide det seg mye om påvirkningsarbeid og mediehåndtering. Det var spennende å jobbe der i noen år. Ekskona mi jobbet på Rena og ukependlet mer eller mindre fra Oslo, og ville gjerne nærmere Østerdalen. Det ble til at vi flyttet til Hamar, sier Tom Erik.

Gikk til skogs
Dermed fikk han seg jobb i treindustrien, nærmere bestemt i Moelven Industrier ASA. Her jobbet han som kommunikasjonsrådgiver. Men han fikk også ansvar for intern og ekstern informasjon, og jobbet både som redaktør og operativ journalist i Moelvenmagasinet. Holmlund fikk også ansvar for å utvikle konsernets medie- og krisehåndtering. Det ble hele 17 år i Moelven-konsernet. 

Da fikk han lyst til å starte for seg sjøl, og startet eget rådgivningsselskap rettet mot offentlig og privat virksomhet. I denne perioden dukket det opp en jobbmulighet som kommunikasjonssjef i Horisont Miljøpark IKS på Gjøvik, et interkommunalt avfalls- og renovasjonsselskap. Og den tok han.

Gikk til gris
– Men hvorfor Svin og Svineportalen?

– Det etter hvert litt for mye møtevirksomhet og strategiprosesser for meg. Jeg lengtet tilbake til det operative og mer ubyråkratiske journalist­arbeidet i felt. Jeg kom litt tilfeldig over annonsen i Svin, søkte og fikk den jobben. Det er jeg veldig glad for. Her blir det konkret jobbing med innhold og redaksjonell produksjon både for papir og ikke minst digitalt. Jeg tror ikke Svin blir heldigitalt med det første. Til det står papiret fortsatt sterkt i målgruppen. Men jeg ser muligheter for å utvikle den digitale siden av bladet. Målgruppene blir yngre og yngre, sier Holmlund.

Gikk til gards
Han har samboer og to sønner på henholdsvis 9 og 15 år, og i dag bor han på garden Kolstad i Stange sentrum. Herfra drev svigerfaren stor næringsvirksomhet med kornproduksjon, snøbrøyting og kalking i Stangebygda, men nå er det lite jordbruksdrift igjen på eiendommen. 

Og så er Tom Erik blues- og soulmusiker, og jobber nå med et americanaprosjekt på ringsakerdialekt. Det har han holdt på med i snart 30 år på fritida. Han har turnert landet rundt på ulike festivaler og klubbscener i en årrekke. Til våren kommer det kanskje ei ny plate. 

Og til slutt ei fiskehistorie som ikke er ei skrøne; den største ørreten han har tatt på fluestang veide 2,2 kilo. Den ble tatt i Avsjøen på Dovre.
På svart og gul Montanaflue.