Denne gangen er økonomi og energi temaet i Svin. Krigen i Europa har gjort dem mer utfordrende enn de fleste kunne drømme om for et snaut år siden.
I midten av juni ble representanter for danske svinebønder kalt inn på teppet til matvareministerens kontor. De må svare for den dårlige utviklingen i dansk dyrevelferd.
Svineproduksjon i Sverige er i stor grad konsentrert rundt de gode kornområdene. Nord i Värmland finnes få produsenter. Daniel Folkesson er én av de som satser.
I fjor steg purkedødeligheten til rekordhøye 16,1 prosent i Danmark.
Organisk selen motvirker stressnivået i grisen. Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høytytende griser. Kunnskapen kan bli viktig for fôrindustrien.
Den store kostnadsøkningen, kostnadskompensasjon, beredskap, svinepest, marked og media sto i sentrum da svenske svineprodusenter diskuterte på sitt årsmøte.  
Et norsk beredskapslager av matkorn bør være så stort at det dekker seks måneders normalforbruk. Lagring ut over dette vil kreve uforholdsmessig stor investering i forhold til beregnet nytte.  
Svineprodusentene blir færre, men større. Antall avvente smågriser ligger på 31 mot 28,4 i dag. Svinekjøttsalget synker med én prosent i året. Konsesjonsregler og tollvern blir omtrent som i dag, men noen tror på litt større slaktegrisbesetninger.