Stikkord

Bla i arkivet

Gjødsel og energi

Stripespredning, presisjon og flere gjødselseparatorer

Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Svin har spurt noen aktører som selger gjødselutstyr om hvilke trender som rår. Hva selges det mest av nå?  

Flere prosjekter et skritt nærmere

Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Flere satser på biogass i Rogaland. Det er store anlegg som planlegges, og få tenker rene gårdsanlegg. Prosjektene på Finnøy og Ølen nærmer seg realisering. 

Tilsetter mikrokalk i gjødselrenna

Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Det finnes flere tilsetningsmidler å kjøpe til husdyrgjødsel. 

Investerer i biogass

Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Flere gårder investerer i, eller planlegger, å investere i gårdsanlegg for biogass. Det er ­særlig gårder med mye storfe hvor dette kan være lønnsomt, selv om mulig mengde kWh per tonn gjødsel i teorien er større for gris enn storfe. 

Ny gjødselforskrift snart på høring

Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Det har vært jobbet med ny forskrift for husdyrgjødsel i over 10 år. Nå tyder mye på at ventetiden snart er over. 

Når store strømengder er utfordringen

Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Noen bruker mer strø enn ­andre. På Norsvins seminstasjon Alfa går det med 7-800 kubikkmeter rå sagflis hvert år. Det er store arealer som skal strøs. Fjøset har et areal på litt over 3000 kvadratmeter.