Stikkord

Bla i arkivet

Gjødsel og energi

Når våronna kommer og det er iver etter fornyelse og vekst, må ikke travle tider overskygge viktigheten av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Gjødselhåndtering innebærer spesifikke risikoer som krever oppmerksomhet.

Både Biovind Vindafjord AS og Bioenergi Finnøy AS fikk i fjor støtte fra ENOVA til satsing på biogass. Byggestart blir neste år. Bio Jæren AS leverte ny søknad på sin

Norske Skog har gått sammen med det finskeide energikonsernet St1 Oy. Planen er å etablere et stort biogassanlegg på Skogn ved Trondheimsfjorden. Også andre vil satse på biogass i Midt-Norge.

SVIN skrev i fjor om planene til Sømna Biogass AS på Helgeland. Nå er selskapet i anbudsfasen.

Østfold kan nå få en lignende satsing på biogass som nabofylket Vestfold. Selskapet Vireo AS prosjekterer nå nye biogassanlegg både i Rakkestad og i Bjerkreim sør i Rogaland.

Ny gjødselbruksforskrift betyr kortere spredesesong og dermed behov for mer lagerplass. Det kommer dessuten krav om dekke eller tak på gjødselkummer for svineprodusenter.