Stikkord

Bla i arkivet

Gjødsel og energi

Nå er smilet tilbake hos ­Tommy Horpestad. For et år siden greide han å løse et ­slitsomt problem med gjen­tetting av gjødselrennene i ­grisehuset. Ideen fikk han fra storfeproduksjonen, hvor

Økt pris på kunstgjødsel gir også høyere verdi på husdyrgjødsel. Prisen på kunstgjødsel har i høst steget ca. 40 prosent. Svinebonde Arnt Setten i Sarpsborg har fått doblet ­verdien av

Ved innsjøen Næra i Ringsaker har de byttet ut halmfyren med et flisfyringsanlegg. I Rakkestad har Tom Skammelsrud satset på flis, selv om gården har ­rikelig tilgang på halm. 

– Ikke bygg for stort. Utvid heller anlegget senere. Det meste av strømmen vi produserer, cirka 70 prosent, bruker vi sjøl. Da sparer du avgifter, sier Sverre Lang-Ree.

Air Liquide Skagerak har sammen med Tine, Nortura og Greve Biogass planer om stor satsing på biogass i Rogaland. I planene skal det tas imot over 500 000 tonn husdyrgjødsel. 

Finland har et års krav til ­lagringskapasitet for gjødsel, mens Sverige har det streng­este kravet til spredeareal.