Stikkord

Bla i arkivet

Gjødsel og energi

Flere satser på biogass i Rogaland

Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Air Liquide Skagerak har sammen med Tine, Nortura og Greve Biogass planer om stor satsing på biogass i Rogaland. I planene skal det tas imot over 500 000 tonn husdyrgjødsel. 

– Strengest krav i Sverige og Finland

Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Finland har et års krav til ­lagringskapasitet for gjødsel, mens Sverige har det streng­este kravet til spredeareal.

Ingen gjødselforskrift før 2021

Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

– Gjødselforskriften er ikke lagt på is, og den har høy prioritet, sier seniorrådgiver Jon Magnar Haugen i Landbruks- og matdepartementet. 

Tester klimakalkulatoren for gris

Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Den 15. oktober blir klima­kalkulatoren for jordbruket tilgjengelige. Den er utviklet av Klimasmart Landbruk, og lanseres nå både for korn, grovfôr, ku og gris.

Suksess med økogjødsel fra fjørfemøkk

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Husdyrgjødsel blir til pelletert økologisk gjødsel i Rakkestad, Østfold. I år produserer de 12000 tonn gjødsel fra fjørfemøkk.

Større avling med svinegjødsel og biorest

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Kornbonde og gjødselentrepenør Dag Erik Kristensen har økt kornavlingene med bruk av svinegjødsel og biorest. Og som gjødselentreprenør har han tegnet seg miljøforsikring.