Stikkord

Bla i arkivet

Gjødsel og energi

Det finnes flere tilsetningsmidler å kjøpe til husdyrgjødsel. 

Flere gårder investerer i, eller planlegger, å investere i gårdsanlegg for biogass. Det er ­særlig gårder med mye storfe hvor dette kan være lønnsomt, selv om mulig mengde kWh per

Det har vært jobbet med ny forskrift for husdyrgjødsel i over 10 år. Nå tyder mye på at ventetiden snart er over. 

Noen bruker mer strø enn ­andre. På Norsvins seminstasjon Alfa går det med 7-800 kubikkmeter rå sagflis hvert år. Det er store arealer som skal strøs. Fjøset har et areal

Vakuumutgjødsling i fødeavdeling kan by på utfordringer. Og enda verre har det blitt med nye retningslinjer for mengde strø i bingen. I Sparbu har en produsent løst utfordringen med et

– Jeg føler at gjødsla har fått tjukkere konsistens og blitt lettere å håndtere. Pulveret ­bidrar til å binde flisa bedre. Men håndteringa krever god omrøring, sier Andreas ­Dobloug.