Stikkord

Bla i arkivet

Gjødsel og energi

Besetninger med smågrisproduksjon får krav om betydelig økt spredeareal i forslag til ny gjødselbruksforskrift. Besetninger med slaktegris kommer derimot bedre ut enn i dag.

Så kom utkastet til ny gjødselforskrift. Jobben med forskriften har tatt 14 år. Den har vært på bordet til åtte-ni landbruksministere.

Flere har utfordringer med mye flis i gjødsla. Nå finnes det flere ­leverandører av ulike tilsetningsstoffer eller aktivatorer til husdyrgjødsel. Disse har mer eller mindre dokumentert effekt. Her ­presenterer vi

Kalium øker i pris, mens fosfor har gått ned. I sum har husdyrgjødsel ­omtrent samme verdi som for et år siden. Verdien av å spre fire tonn husdyrgjødsel per dekar

Mineralgjødselprisen har blitt noe redusert siden vi opplevde de skyhøye prisnivåene våren 2022. Med fortsatt høye priser på mineralgjødsel er det ekstra viktig å disponere og utnytte husdyrgjødsla godt, og

Kan et restprodukt fra fiskeoljeindustrien med høyt innhold av urea brukes som gjødsel i eng? Tre år med forsøk og praktisk bruk viser lovende resultater. En forutsetning er rett framgangsmåte.