Publisert: 25.04.2023 Oppdatert: 25.04.2023

Stikkord:

Kan redusere gjødselkostnadene med 40 prosent?

Kan et restprodukt fra fiskeoljeindustrien med høyt innhold av urea brukes som gjødsel i eng? Tre år med forsøk og praktisk bruk viser lovende resultater. En forutsetning er rett framgangsmåte.


Svin nr. 3 – 2023. Bildet: Det er tredje året NRL Vest har et større forsøksfelt på Godøya, der en tester ulike mengder UREA GJENBRUK, ureasehemmer og svovel blandet med husdyrgjødsel for å sammenligne gressavlingene med bruk av fullgjødsel.

 

 

Produktet Urea Gjenbruk gir ifølge leverandøren Hogstein Agro bortimot 40 % besparelse av gjødselkostnadene. Norsk Landbruksrådgivning (NLR) har gjort et 3-årig forsøk med dette pro­duktet med gode resultater.

Hjelpestoff
Urea blir ifølge Odd Christian Stenerud i Hogstein Agro brukt som et hjelpestoff i Omega-3 industrien. 

– Urea (Karbamid) har kjemisk formel CH4N2O og inneholder 46 % Nitrogen. YARA med flere produserer Urea for bruk som gjødsel i landbruket. Omega-3-industrien bruker urea som hjelpestoff for å øke omega-3-innholdet. Brukt urea inneholder tilnærmet 20 % fiskeoljer og 5 % alkoholer som er fjernet fra omega-3-produktene. Nitrogen­innholdet er ca. 31 %, sier Stenerud.

Som snø
Produktet Urea Gjenbruk ser ut som snø, med noen lett gule parti med rester av fettstoff. Fettet er destillert og har kvalitet omtrent som biodiesel og er lett nedbrytbart i naturen. Litt fett kan ifølge Stenerud flyte opp etter innblanding i blautgjødsel.

– Det er nå tredje året NLR Vest har et større forsøksfelt hos oss. Der tester de ulike mengder av produktet, ureasehemmer og svovel blandet med husdyrgjødsel for å sammenligne gressavlingene med bruk av fullgjødsel, sier Stenerud.

Gode avlinger
Resultatene i år viser at en riktig blanding av husdyrgjødsel, ureasehemmer og svovel har gitt avlinger på høyde med bruk av kun fullgjødsel. Det er Olav Martin Synnes i NLR Vest som er faglig ansvarlig for forsøkene.

– Produktet reduserer ved riktig bruk gjødsels­kostnaden med opptil 40 %. Vi gir råd om at nye brukere det første året bruker lave eller moderate mengder av produktet til eng i kombinasjon med svovelholdig mineralgjødsel og ureasehemmer. Dette vil gi større trygghet for et vellykket resultat under ulike forhold, sier Synnes.

 

 

Det er viktig å regne nøye når du skal blande urea i blaut­gjødsla, sier Olav Martin Synnes i Norsk Land­bruksrådgivning Vest.

 

 

Kan spare kostnader
Med de gjødselprisene vi har på markedet nå, mener Synnes at vi kan spare penger ved å bytte ut vanlig mineralgjødsel med urea. 

– Beregninger tyder på at det er mest å spare på bruk der en normalt bruker blautgjødsel og NS-gjødsel. På bruk som må bytte til mindre mengder av mer kaliumrike og dyrere gjødsel­typer, blir det noe mindre å spare, sier Synnes.

Viser resultatene at urea er likeverdig med grisegjødsel, og gir dette samme gevinst for bønder med korn- eller grønnsaksproduksjon?

– Når det gjelder grisegjødsel, så bør det gå like bra som med storfegjødsel. Også her blir det viktig å passe på at det blir tilført tilstrekkelig med andre plantenæringsstoff, som svovel og kalium. Når bløtgjødsel med Urea G blir raskt nedmoldet i åker, vil risikoen for tap av nitrogen som ammoniakk bli mindre. Kanskje blir det da mindre viktig med ureasehemmer? Restprodukt med urea fra fiskeolje­industrien på Vestlandet ble tidligere transportert til Sverige for nedmolding i kornåkrer.

Finnes det andre leverandører av restprodukt med Urea fra fiskeoljeindustrien?

– Dette har vi ikke full oversikt over. Det er flere produsenter av fiskeoljer. De fleste holder til på Vestlandet og i Nord-Norge. Det finnes også flere måter å produsere på. EPAX i Ålesund sitter igjen med et tørt restprodukt med nær 70 % Urea. En fabrikk i Troms produserer på samme måte. Det er også en fabrikk i Kristiansund. Restproduktet her er vått eller tyktflytende. Innholdet av urea og nitrogen er lavere. Også dette produktet er be­nyttet av gårdbrukere i nærområdet. Tilgjengelige mengder restprodukter i dag er ikke store. Kanskje nok til 30.000 dekar eng. Hvor stort potensialet kan bli i framtida er usikkert.

Advarer
Olav Martin Synnes gir allikevel en klar advarsel til de som har lyst til å prøve.

– Det er viktig å regne nøye når du skal blande urea i blautgjødsla. Særlig første gang. Du bør rådføre deg med en erfaren gjødselplanlegger. For et par år siden skjedde det et uhell. Om du lager for sterk blanding, eller om blandinga blir for ujamn, kan den føre til sviskade og avlingstap, sier Synnes.

Urea Gjenbruk er godkjent for bruk som gjødsel ihht. gjødselvareforskriften.