Publisert: 25.04.2023 Oppdatert: 25.04.2023

Stikkord:

Active NS og OxyG

Flere har utfordringer med mye flis i gjødsla. Nå finnes det flere ­leverandører av ulike tilsetningsstoffer eller aktivatorer til husdyrgjødsel. Disse har mer eller mindre dokumentert effekt. Her ­presenterer vi to slike produkter der vi har fått bra referanser.


Svin nr. 3 – 2023

 

 

Active NS er en dansk oppfinnelse. Bak står firmaet FCSI og Karl E. Molbech. I dag selges tredje generasjon av produktet til mange land. I Norge brukes det også av stadig flere ifølge leverandøren Husdyr Systemer AS. En av de som bruker det er smågrisprodusent og gjødsel­entrepenør Andreas Dobloug ved Hamar. 

– Normalt tilsetter vi dette rett i kummen etter litt omrøring og gjerne dagen før vi kjører ut gjødsla, forteller Dobloug. Han kjører gjødsel for blant andre Norsvin.

Hans oppfatning er at flisa blandes inn mye bedre i gjødsla ved å tilsette Active NS. 

– Vi får tømt kummen bedre, forteller Andreas. Om det blir mindre lukt er han derimot usikker på. 

Lukter mindre
Lenger sør, ved Ørje i Østfold, tror imidlertid svineprodusent Jarle Jørgensen det.

– Naboene lurte på hva det var med gjødsla mi i fjor. Det luktet jo ikke når jeg kjørte, forteller Jarle. 

 

Svinebonde Jarle Jørgensen sør for Ørje bruker Active NS og synes gjødsla løser seg opp godt. Han hadde også rekordhøyt proteininnhold på fjorårets høsthvete og lurer på om Active S kan være en årsaken.

 

Også han mener gjødsla løser seg opp bedre ved å tilsette Active NS. Ifølge leverandøren blir også gjødselvirkningen bedre og proteinprosent i korn høyere ved bruk av Active NS. Fra Danmark finnes også forsøk som tyder på dette. 

For de som har problemer med å tømme gjødselkummen anbefaler daglig leder Jørn Sæverhagen i Husdyr Systemer å tilsette en sekk eller to med Active NS etter at du kjørt ut gjødsla. 

– Da blir det enklere å tømme kummen neste gang, sier Sæverhagen. 

Prisen på Active NS er ca. 2,70 kr per kubikk gjødsel (se: FCSI.dk eller husdyrsystemer.no)

Tilsetter bakteriekultur
I Sverige har firmaet OxyG en bakteriekultur de tilsetter gjødsla. Dette gir er en mer lettflytende gjødsel. OxyG importerer bakteriekulturen fra USA og oppformerer denne etter egen oppskrift i Sverige. 

– Bakteriekulturer for tilsetning i husdyrgjødsel er vanlig i USA og Canada, forteller daglig leder Ricard Carlsson i OxyG. Du får ifølge Carlsson en effektiv nedbryting av organisk materiale. Det blir som å kjøre gjødsel gjennom en biogassprosess. 

– Du oppnår en mer lettflytende gjødsel som lukter mindre, og omrøringstiden blir gjerne halvert, opplyser Carlsson. 

Melkeprodusenter
Ved Gislaved i Småland har mjølkeprodusentene Sofie og Isak Svenningsson brukt OxyG i fire år. Gården har 45 kyr, bruker sagflis til kyrne og har en kum på 1000 kubikk.

– Vi tilsetter ca. en halv desiliter eller to kaffeskjeer OxyG i gjødselrenna en gang i uka. Det gjør vi hele året, forteller Isak. 

Resultatet er at organisk materiale forsvinner i gjødsla. Konsistensen blir finere og gjødsla klart lettere å røre opp. 

– Før brukte vi 5 timer på å røre opp gjødselkummen. Nå bruker vi to. Dessuten har vi omtrent aldri stopp i rør og slanger når vi sprer gjødsel. Det lukter heller ingenting ved gjødselkjøring, forteller Isak Svenningsson. 

En forutsetning for å få bakteriekulturen til å virke er at temperaturen i gjødsla er over fem grader. Dermed er det gunstig at den tilsettes i gjødselrenna. OxyG bør også brukes noen måneder før en kjører gjødsel for å få ønsket effekt. Pris i bruk er ca. 1 kr per kubikk gjødsel. (se: OxyG.se).