Publisert: 06.04.2022 Oppdatert: 06.04.2022

Stikkord:

Ny gjødselforskrift lar vente på seg

Svin skrev i fjor at ny gjødselforskrift snart skulle ut på høring. Det skrev vi også året før. Men med ny regjering må vi fortsatt vente i spenning.  


Det har vært jobbet med ny forskrift for husdyrgjødsel i snart 12 år. Trolig må vi vente enda et år. 

– Den nye regjeringen vil sette seg godt inn i saken før dette sendes ut på høring, forklarer seniorrådgiver Jon Magnar Haugen i landbruks- og matdepartementet. Han vet ikke når forskriften blir sendt ut på høring. En årsak er at dette ikke er noen populær forskrift. Ingen landbruksministere de seinere år har virket spesielt ivrige etter å lande forskriften. Det har dessuten vært en dragkamp mellom mat og Landbruksdepartementet på ene siden, og klima og miljødepartementet på andre. 

Nye NIBIO-tall
I det siste har det også vært diskusjon om vi bruker riktige avlingstall på grovfôr. 

– NIBIO har nå en gjennomgang av avlingstallene, opplyser forskningsdirektør Per Ståhlnacke i NIBIO til Svin. Ellers kom det nylig et oppslag i Nationen om at fosforinnholdet i jord og optimal fosforgjødsling bør være høyere enn vi hittil har trodd. Det er i dag Sverige som har det strengeste kravet på fosforgjødsling. Der kan du maksimalt spre 2,2 kg fosfor per dekar. Dagens forskrift i Norge tillater 3,5 kg/daa. Men i de fleste land i Europa er det EUs nitratdirektiv og nitrogen som gjerne begrenser mengde husdyrgjødsel du kan spre. 

Ny husdyrgjødselforskrift er et tema som engasjerer hele landbruket, og særlig i Rogaland. På et stormøte om den nye gjødselforskriften på Varhaug nylig talte landbruksminister Sandra Borch til nær 700 deltagere.