Stikkord

Bla i arkivet

Gjødsel og energi

Svin har spurt noen aktører som selger gjødselutstyr om hvilke trender som rår. Hva selges det mest av nå?  

Flere satser på biogass i Rogaland. Det er store anlegg som planlegges, og få tenker rene gårdsanlegg. Prosjektene på Finnøy og Ølen nærmer seg realisering. 

Det finnes flere tilsetningsmidler å kjøpe til husdyrgjødsel. 

Flere gårder investerer i, eller planlegger, å investere i gårdsanlegg for biogass. Det er ­særlig gårder med mye storfe hvor dette kan være lønnsomt, selv om mulig mengde kWh per

Det har vært jobbet med ny forskrift for husdyrgjødsel i over 10 år. Nå tyder mye på at ventetiden snart er over. 

Noen bruker mer strø enn ­andre. På Norsvins seminstasjon Alfa går det med 7-800 kubikkmeter rå sagflis hvert år. Det er store arealer som skal strøs. Fjøset har et areal