Stikkord

Bla i arkivet

Gjødsel og energi

Ingen gjødselforskrift før 2021

Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

– Gjødselforskriften er ikke lagt på is, og den har høy prioritet, sier seniorrådgiver Jon Magnar Haugen i Landbruks- og matdepartementet. 

Tester klimakalkulatoren for gris

Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Den 15. oktober blir klima­kalkulatoren for jordbruket tilgjengelige. Den er utviklet av Klimasmart Landbruk, og lanseres nå både for korn, grovfôr, ku og gris.

Suksess med økogjødsel fra fjørfemøkk

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Husdyrgjødsel blir til pelletert økologisk gjødsel i Rakkestad, Østfold. I år produserer de 12000 tonn gjødsel fra fjørfemøkk.

Større avling med svinegjødsel og biorest

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Kornbonde og gjødselentrepenør Dag Erik Kristensen har økt kornavlingene med bruk av svinegjødsel og biorest. Og som gjødselentreprenør har han tegnet seg miljøforsikring.

Nitrogen begrenser dansk husdyrgjødsling

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Mens det er fosfornormen på 2,2 kg fosfor pr. daa som begrenser svenske bønders bruk av husdyrgjødsel, kan danske grisebønder bruke ca. 50 prosent mer fosfor per dekar.

Gjødselforskrift først i 2020

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Det er i år 10-års jubileum for maratonløpet med ny gjødselforskrift i landbruket. I fjor skrev vi at forskriften skulle ut på høring i 2019.