Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Stikkord:

Rogaland

Flere prosjekter et skritt nærmere

Flere satser på biogass i Rogaland. Det er store anlegg som planlegges, og få tenker rene gårdsanlegg. Prosjektene på Finnøy og Ølen nærmer seg realisering. 


Bildet: Flere større biogassanlegg er under planlegging i Rogaland. På Finnøy og i Ølen kan bygging skje allerede neste år. Bildet er fra Jæren Bioparks anlegg på ­Grødaland i Hå.

 

I Vindafjord Nord i Rogaland er satsing på biogass nå et stort skritt nærmere. 

– Vi har planlagt for et anlegg der vi kan ta imot 120 000 tonn husdyrgjødsel i tillegg til slakteavfall, forteller Kjell Thomas Kirketeig, styremedlem i Biovind og leder i Ølen Bondelag. Bak Biovind står Nortura, Fatland og lokale næringsinteresser. Anlegget skal ligge i Nerheim Næringspark i Ølen. Det skal investeres opp mot 200 millioner i anlegget.

– Vi er i prosess med Enova om å få på plass siste del av finansieringen. Byggetid på anlegget vil være fra 8 til 12 måneder. Får vi alt på plass kan vi starte bygging til våren, sier Kirketeig.  I Ølen skal gassen oppgraderes til drivstoff og brukes på lastebiler, busser og båter. Avtaler med distribusjon/salg av biogass er også godt i gang gjennom et eget selskap.

– Og vi har startet med informasjon til aktuelle gårdbrukere om avtaler og hvordan vi ser for oss levering av husdyrgjødsel og returlass med biorest, forteller Kirketeig.

Biogass til drivhus på Finnøy
Litt lenger sør er kanskje Bioenergi Finnøy enda et skritt nærmere oppstart. 

– Vi har bestilt biogassanlegg fra Danmark, men mangler litt på å ha hele finansieringen på plass, sier Trond Spanne, nestleder i Bioenergi Finnøy. Anlegget er planlagt for 35 000 tonn husdyrgjødsel, samt slakteavfall og avfall fra smoltanlegg. Biogassen skal brukes til oppvarming og produksjon av grønnsaker i Finnøy og naboøyenes mange drivhus. Bioenergi Finnøy og Biovind Ølen vil tenker dessuten samarbeide om løsninger. Bioenergi Finnøy har mange mindre eiere. Her er både bondelaget, kommunale eiere, private eiere og også eierne bak Jæren Biopark (se under) med.  

Gjødselseparering og biogass på Jæren
På Jæren er det fortsatt planer om to gigantanlegg for biogass som kan ta imot opp mot 500 000 tonn husdyrgjødsel. Det er svært få som tror det blir to anlegg, men at det blir et samarbeid om et anlegg. Det tror også ­styreleder i Jæren Biopark Ingrid Nordbø. 

– Vi tror ikke det er rom for mer enn et stort biogassprosjekt på Jæren, og tror på et samarbeid, sier Nordbø til Svin. Selv er de i gang med testing av biogass fra husdyrgjødsel på sitt biogassanlegg i Grødaland, Hå. Her er det også stor nok tomt til å utvide til et større anlegg.

– Planen er at dette skal være et tilbud til alle husdyrprodusenter i kommunene Hå, Time og Klepp som ønsker være med, sier Nordbø. Samtidig ser de for seg en litt annen logistikk og drift enn for eksempel Greve Biogass sitt anlegg i Vestfold.

– Fosfor er den store utfordringen på Jæren. Vi ønsker en løsning hvor ikke all gjødsel skal transporteres fram og tilbake mellom anlegg og gårder. Det betyr at en del gjødsel istedet kan separeres lokalt på gårdene, og at bare den fosforrike fraksjonen sendes til biogassanlegget.  Denne type løsning er noe av det som nå testes ut i et forprosjekt, forteller Nordbø. Bak Jæren Biopark står Felleskjøpet RA, Lyse Energi og avfallsselskapet Ivar der Nordbø er direktør. 

Må på plass
– Vi har stor tro på et større anlegg for biogass på Jæren. Vi er i fasen der vi ser på hvordan vi skal få til dette både teknisk, praktisk og økonomisk. Vi er også åpne for samarbeidsløsninger med andre aktører, sier Frode Halvorsen, styreleder i Den Magiske Fabrikken på Jæren. Bak denne satsingen står Nortura, Tine, Greve Biogass og Air Liquide Skagerak .

– Et slikt prosjekt som dette krever støtte fra Enova. Men en stor utfordring er at rammebetingelsene i dag ikke er tilrettelagt for en slik satsing som vi tenker, sier Halvorsen.