Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Stikkord:

Ny gjødselforskrift snart på høring

Det har vært jobbet med ny forskrift for husdyrgjødsel i over 10 år. Nå tyder mye på at ventetiden snart er over. 


Bildet: Ny husdyrgjødselforskrift betyr trolig at mer gjødsel må spres lenger vekk fra gården. Her fra Vestfold, hvor gjødsel spres med slepeslanger fra flyttbare konteinere, som igjen fylles med konteinerbiler.

 

Utkast til ny gjødselforskrift ventes å bli lagt ut på høring snart. Dette bekrefter seniorrådgiver Jon Magnar Haugen i landbruks- og matdepartementet. Han vil ikke avsløre noen detaljer. 

– Men det er sannsynlig at gjødselforskriften kommer på høring innen kort tid, sier Haugen. Det er lagt opp til minst tre måneders høring for gjødselforskriften. Deretter vil det ta litt tid å behandle ulike innspill.  Kanskje kan vi ha ny gjødselforskrift på plass til våren/sommeren. Jobben med ny gjødsel­forskrift har tatt over 10 år, det er brukt utallige årsverk, og den har vært innom seks-sju landbruksministre. Det har også vært en dragkamp mellom ulike departementer, hovedsakelig miljø- og landbruksdepartementet,
om hvor strengt utkastet til forskrift vil være.

Både F og N begrenser
Svin skrev i fjor om regelverk for husdyrgjødsel i våre naboland. Det har i Norge vært mest fokus på fosfor, og hvor regelverket lander for dette næringsstoffet. Men det er bare i ­Sverige og Estland hvor fosfor først og fremst begrenser mengden gjødsel som kan spres. Sverige har det aller strengeste kravet, og det kan maksimalt spres 2,2 kg fosfor per dekar. 

I Danmark kan du spre ca. 40 prosent mer. I de fleste landene nord og vest i Europa er det EUs nitratdirektiv og nitrogen som normalt begrenser mengden husdyrgjødsel du kan spre. Men flere land har unntak fra nitrat­direktivet. Samtidig er det også stor forskjell fra land til land i krav til gårdens gjødsellager. Kravet varierer fra 6 til 12 måneders lagerkapasitet. Enkelte land skiller dessuten på hvor strengt regelverket er for bruk med et begrenset antall husdyr og store husdyrbruk. 

Stor sak i Rogaland
I Norge er det ønske fra blant annet Rogaland om differensierte regler for hvor mye husdyrgjødsel du kan spre. Det er et naturlig krav, siden vekst­sesong og avlinger varierer voldsomt fra Rogaland/Agder i sør til Finnmark i nord eller fra fjord til fjell.

– Ny gjødselforskift er den store saken for husdyrbønder i Rogaland. Den overskygger det meste. Det er allerede kamp om jorda og spredearealene i fylket i sørvest, sier Bjørn Ståle Bekkeheien, leder i Norsvin Rogaland.

– For noen år siden var jordprisen ved kjøp av tilleggsjord 15 000 kroner på Jæren. I dag er den 18 000 kr, men i et forslag på høring øker denne til 27 000 kr/daa for god jord på Jæren. Og all jord på Jæren blir god jord hvis den skal selges som tilleggsjord, sier ­Bekkeheien. I praksis tror han prisen på kjøp av jord vil bli enda høyere med ny strengere gjødselforskrift.

– Men det er jo ikke ulovlig å gi fine gaver til naboen, sier lokallagslederen i Norsvin.