Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Stikkord:

Når store strømengder er utfordringen

Noen bruker mer strø enn ­andre. På Norsvins seminstasjon Alfa går det med 7-800 kubikkmeter rå sagflis hvert år. Det er store arealer som skal strøs. Fjøset har et areal på litt over 3000 kvadratmeter.


 

Så hvordan går egentlig det? 

– Ja, nå går det egentlig ganske bra. Men vi hadde store problemer i innkjøringsfasen da fjøset var nytt. Her er det 600 løpemeter med mekaniske gjødselskraper langsgående i fjøset. De samles i to hydrauliske tverrender på tvers av fjøset som tar møkka ut til miksekummen. Vi produserer anslagsvis seks-sju kubikkmeter med møkk, vann og flis i døgnet. Dette skal transporteres til en miksekum som ligger utenfor veggen. Dette er en mellomstasjon før gjødsla går ut i den store gjødselkummen nedenfor. Her var det utfordringer særlig i starten, men dette fikk vi etter hvert ryddet opp med Gråkjær. Problemet var at vannet rant ut av miksekummen og ned i den store. Dermed ble det veldig faste masser igjen i miksekummen, og dette slet vi med. Men etter å ha fått montert en vannlås utenfor miksekummen ble gjødsla mer homogen og lettere å håndtere, så nå går det egentlig ganske bra, sier fjøsmester Helge Kristian Prestrud ved seminstasjonen Alfa.

 

– Miksekummen er nivåstyrt, og røringa starter før det pumpes. Etter at vi fikk vannlås utenfor denne mellomstasjonen fungerer linja bra. Men den må fungere, for dette er kritisk for drifta inne i huset, sier Helge Prestrud.

 

 

Bruker mye sagflis
Det ligger i navnet at det ikke er noe vanlig svineproduksjon her. Hit kommer de beste avlsrånene fra hele Norge. Stasjonen har 304 råneplasser, men det er sjelden mer enn 290 råner på seminstasjonen. De får ei pulje med nye ungråner, ca. 50 stk hver sjette uke. De kommer fra seks ukers karantene i Norsvin Omega. Derfor er det ikke mer enn 240 råner i seminstasjonen når det klargjøres for inntak av nye ungråner. 

Det er seks kvadratmeter per rånebinge, og dette arealet skal strøs. Det betyr at produksjonen er ganske arealkrevende, og med dagens krav og ønsker til mengde strø går det derfor med så mye som 7-800 kubikkmeter rå sagflis årlig. Fordelen med å bruke rå sagflis er at det blir mindre støv både for folk og dyr. Ulempen er at den sedimenterer lett, den synker fort på bunnen i miksekummen. Derfor må det røres ofte.

 

Fra fjøset på Norsvin Alfa.

 

Aldri aktuelt
Den nye seminstasjonen Alfa ble offisielt åpnet i mai 2017, og det var aldri aktuelt å tenke på vakuumutgjødsling her, nettopp på grunn av de store mengdene med møkk og flis som skal ut hvert eneste døgn. Det er som sagt 600 løpemeter med mekaniske skraper, så det er klart at det er behov for justeringer og vedlikehold ganske ofte.  

– Men stort sett fungerer denne skrapinga veldig greit. Det er tau som trekker skrapene, og vi har vel skiftet bare ett tau siden anlegget ble tatt i bruk for vel fire år siden, sier Helge Kristian Prestrud. 

Og gjødseltrekkene er lange. Hvert trekk er cirka 40 meter. Det er åtte doble trekk som går tur-retur. Det betyr at det er 16 gjødseltrekk og 16 skantiler. Hver motor betjener to skantiler med tautrekk som gjør at de stadig går hver sin vei. De to hydrauliske går i tverrenner, altså gjødselrenner på tvers av fjøset, og ut i miksekummen. De leier inn gjødselrøring i den store kummen når gjødsla skal ut. Men strømengdene er så store at det bare er så vidt den kraftige lastebilmonterte pumpa greier å røre den opp. De bruker også noen sekker Active NS i kummen for å homogenisere gjødsla (se egen sak).