Publisert: 25.04.2023 Oppdatert: 25.04.2023

Stikkord:

Trangt nåløye for biogasstilskudd

Eierne bak storprosjektet Bio Jæren AS er tvilende til om de får støtte slik regelverket er i dag. Biogassprosjektene på Finnøy og Vindafjord fikk nei fra ENOVA.


Svin nr. 3 – 2023. Bildet: Produksjon av biogass i Norge bør gis støtteordninger lignende de som finnes i Danmark og Tyskland, sier Torgeir Erfjord i FKRA. (Foto: Felleskjøpet Rogaland/Agder) 

 

 

Ifølge Torgeir Erfjord i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er planen å sende en søknad til ENOVA nå i vår, men slik regelverk er i dag blir det vanskelig å komme gjennom nåløyet for tilskudd. 

– Utfordringen vår er at vi først og fremst tenker å bruke husdyrgjødsel i vår satsing på biogass. Men husdyrgjødsel alene har ikke stort nok potensial for biogassproduksjon. Det bør tilsettes matavfall, fiskeslam eller lignende. ENOVA er i dag veldig opptatt av biogasspotensialet og produsert GWh i en satsing. I tillegg må det til en viss grad være innovasjon. Men uten støtte fra ENOVA lar vårt prosjekt seg vanskelig realisere, sier Erfjord til SVIN. 

Seks deleiere
FKRA er en av seks deleiere i det nye prosjektet på Jæren. Hovedeier er Air Liquide Skagerak. Andre eiere er energiselskapet Lyse, Tine, Nortura samt avfallsselskapet IVAR. IVAR eies av tolv kommuner: Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Suldal, med et samlet innbyggertall på rundt 360.000. Energiproduksjonen i Bio Jæren blir ca. 140 GWh, og det skal brukes over 600 tonn husdyrgjødsel. I tillegg skal avfall fra fiskeoppdrett, slakteri og næringsmiddelindustri inngå. Et stort poeng på Jæren er å få ned fosforinnholdet i bioresten.

– Vi ser for oss et anlegg med gjødselproduksjon og salg av pelletert husdyrgjødsel i tilknytting til biogassanlegget, sier Erfjord. De jobber fortsatt med detaljene før de sender en søknad til ENOVA. 

Nei på Finnøy
På øya Finnøy i Rogaland – med de mange gartneriene – har de søkt ENOVA om støtte og fått nei.

– Men vi søker igjen og har stor tro på prosjektet vi har på Finnøy, sier Rolf Kristian Spanne. Spanne er leder for prosjektet. Der er kostnadsrammen på rundt 60 millioner kroner, og produksjon blir fra 15 til 18 GWh. Det skal brukes 33.000 tonn husdyrgjødsel i produksjonen.

Dobbelt avslag – satser likevel?
I Vindafjord nord i Rogaland, har de fått avslag om støtte fra ENOVA to ganger. Men de satser trolig likevel. Der har 59 husdyrprodusenter gått sammen i selskapet Biobonden AS. Det er disse (10% eierandel) sammen med blant andre Nortura, Fatland og hovedeier Suldal transport som står bak selskapet Biovind AS og satsingen på biogass. Det er 130 000 tonn gjødsel og ca. 30 000 tonn avfall fra slakterier, fisk og mat som blir råvarene i en biogass-produksjon i Vindafjord. Totalrammen er en investering på ca. 360 millioner. Produksjonen blir ca. 80 GWh.

– Andre gang vi søkte ENOVA om tilskudd ble det egentlig en slags anbudsrunde der de som søkte om minst tilskudd per produsert GWh ble vinnere, forklarer fungerende daglig leder Rune Sørheim i Biovind. 

Større industriell investor
Biovind jobber nå med en større industriell investor for å få på plass finansiering i en satsning.

– Vi vurderer samtidig en ny søknad til ENOVA.  Det kan også være fordeler med ikke å involvere ENOVA i finansieringen. Da står vi mye friere til å velge teknologier og kopiere løsninger vi vet fungerer godt, sier Sørheim. 

Ellers etterlyser både Sørheim i Biovind og Erfjord i FKRA en ny norsk støtteordning lignende de som finnes i Danmark og Tyskland. Der får satsning på biogass 20 – 30 øre i støtte per produsert KWh i inntil 20 år.