Publisert: 06.04.2022 Oppdatert: 06.04.2022

Stikkord:

Ny hverdag med gjødselseparering

Gjødelseparering er som et kinderegg hos Sigbjørn Emmerhoff i Rakkestad. Den løser utfordringer med vakuumutgjødsling, krav til mer strø, og den øker lagerkapasiteten. Du kan dessuten enkelt frakte fosforrik tørrgjødsel til arealer langt fra grisehuset.


Bildet: Gjødsel separeres 4,5 meter over en utvendig plattform med vegger. Kun en gang i måneden trenger de tømme plattformen med separert gjødsel. Den kjøres til leide kornarealer, eller til nydyrka areal hos naboer.

 

Sigbjørn Emmerhoff (28) på gården Ringsby i Rakkestad er satellitt i purkering og får 46 purker som skal grise hver åttende uke. Samtidig er han kornbonde på 1100 dekar korn,  samt at han driver noe leiekjøring. 

 

Sigbjørn Emmerhoff tok over gården med korn og smågrisproduksjon i fjor.

 

Pumpekum
Faren Hans bygde fødeavdeling med vakuumutgjødsling i 2013, og er fortsatt aktiv i grisehuset. I 2013 ble det samtidig bygd om til smågris i et eldre grisehus vegg i vegg med det nye. Det er 1000 m3 med kjeller under grisehusene, og ingen kum. De valgte kjeller i stedet for kum av estetiske årsaker. Og hva skal en med en kum hvis en slutter med gris? I det nye grisehuset er det vakuumutgjødsling med 70 cm dyp gjødselrenne. I det gamle er også vakuumutgjødsling, men dybden på renna er kun den halve. 

– Vakuumutgjødsling har fungert dårlig der gjødelrenna er grunn. Vi så dessuten at det bygde seg opp møkk og ble vanskeligere å tømme kjelleren for hvert år. Og dette ble enda verre med krav til økt mengde strø, forteller Sigbjørn. Allerede i 2016 startet faren Hans å tenke på gjødselseparator. De forberedte dette ved å bygge en pumpekum på nær 100 m3 på utsiden mellom grisehusene.

 

Gjødselseparatoren hos Emmerhoff er kun på 2,2 kwh med kapasitet opp til 15 m3 i timen. Den kostet ca. 120 000 kr.

 

Separator ga ny hverdag
I smågrisavdelingen med grunn gjødselrenne fikk aldri Emmerhoff vakuumutgjødslingen til å ­fungere tilfredsstillende. Samtidig vokste antall avvente, og det ble for liten plass, en utfordring flere har i dag.

– De siste ukene i smågrisavdelingen ble det for fullt, og vi brukte veldig mye tid på å måke. Sigbjørn og Hans tenkte derfor ut en løsning der de både fikk løst utfordringen i smågrisavdelingen og utfordring med gjødsla samtidig. Deres kornproduksjon har dessuten mye leid jord noen kilometer unna. Men å frakte grisegjødsel flere kilometer er hverken morsomt eller lønnsomt. Så i løpet av 2020/21 bygde de på smågrisavdelingen, kjøpte gjødselseparator, og la samtidig om logistikken for gjødsla. Vakuumutgjødsling fra det nye grisehuset (fødeavdelingen) styres nå rett til pumpekummen. Selve kjelleren er blitt til lager for ferdig separert gjødsel. I smågrisavdelingen er det ikke lenger vakuumutgjødsling. Her spyles i stedet nå hver gjødselrenne ut til pumpekummen. Det betyr at det er gjenbruk av separert gjødsel fra kjelleren som spyler rein rennene. Etter tømming av fødeavdelingen pumpes det også tilbake et flytelag med separert gjødsel til vakuumrenna. 

2,2 kW gjødselseparator, båtmotor og høyde
Gjødselseparatoren er plassert 4,5 meter over pumpekummen. Emmerhoff valgte den minste separatoren på 2,2 kwh. 

– Utfordringen er ikke kapasiteten på separatoren. Utfordringen er å få til et opplegg der dette går av seg selv, sier Sigbjørn. Han er utdannet elektriker med spesialisering i automasjon, og har selv bygd opplegget rundt gjødselseparatoren. 

– Det er bare å trykke på en knapp når vi slipper på gjødsel. Resten går av seg selv, forteller Sigbjørn og viser oss. Gjødsel renner ut i pumpekummen.

I pumpekummen startes to rustfrie elektriske (båt)motorer på 0,75 kwh for å sikre sirkulasjonen. 

Fungerer bedre
– Disse er kjøpt brukt fra et havneanlegg. Vi prøvde først uten motorer, men kummen fungerer mye bedre med de to små motorene, forteller Sigbjørn. Fra pumpekummen løftes gjødsla 4,5 meter opp til gjødselseparatoren. Til dette brukes ei dykkpumpe med kniver. Flis og strø eller den fosforrike delen av gjødsla havner på plattformen under, mens tynnflytende separert gjødsel føres til den 1000 m3 store gjødselkjelleren.

– Det å være smågrisprodusent før og etter at vi fikk separatoren er som dag og natt. Det er opplegget vi har bygd rundt selve separatoren som utgjør den store forskjellen, sier Sigbjørn. Pumpekummen er sentral i dett, og han mener at en separator bør plasseres opp i høyden. Gjødselseparatoren har blitt som et kinderegg. Emmerhoff får en tyntflytende nitrogenrik gjødsel uten mye fosfor. De får utnyttet både nitrogen og fosfor bedre. I kjelleren øker den effektive lager­kapasiteten, og de får også løst de tekniske utfordringene med strø i gjødsla. Ferdig separert gjødsel kan dessuten brukes til spyling og flytelag. 

– Når vi pumpet tilbake et flytelag i vakuumrenna forsvant dessuten fluene fra grisehuset, forteller Sigbjørn.

 

Mange vil ha gjødselseparator

Svin har snakket med de tre aktørene vi tror selger flest gjødsel­separatorer i Norge. Alle melder om stor interesse og etterspørsel. De tre tror også at gjødselseparatorer er noe som blir etterspurt mer og mer. 

 

I dag er det flest storfebønder som har investert i dette, men det blir også flere og flere på gris. 

– På Agroteknikk fikk vi flest forespørsler på gjødselseparatorer selv om vi selger mye annet, forteller Rolf Gjølstad i Grønt Maskin ved Moss. 

Grønt Maskin selger Bauer gjødselseparatorer fra Østerrike. De minste er på 2,2 kW med en pris på 125 000 kr. Det er denne som er mest aktuell på gårder med gris. Komplett med pumpe og styringsskap starter prisen på ca. 200 000 kroner. Grønt Maskin selger over hele landet. 

Det gjør også Helgeland Maskinteknikk sør for Sandnessjøen. De selger tyske separatorer fra Stallkamp. 

– Forrige uke solgte vi tre gjødselseparatorer, forteller Espen Hestvik Johansen i Helgeland Maskinteknikk. Det er også svinebønder som kjøper, og da først og fremst den minste modellen på 2,2 kW.  

– Vi selger ferdige komplette mobile anlegg på hjul med pumpe, styringsskap og med overgang fra 400 til 230 volts anlegg, forteller Johansen. ­
Du slipper monteringskostnader. Prisen for et slikt mobilt 2,2 kW anlegg er 295 000 kroner. 

I Rælingen sør for Lillestrøm selger Hektner Maskin gjødselseparatorer fra E.Y.S i Tyrkia. Startpris på den minste 2,2 kW separatoren er 145 000 kr. I tillegg kommer pumpe og opplegg rundt separatoren.

– Det er mer trøkk på gjødselutstyr enn noen gang, og gjødselseparatorer kommer mer og mer, forteller Hans Chr. Hektner i Hektner Maskin. Det er for øvrig to hovedmåter å bygge en gjødsel­separator på. Enten bør du ha et transportbånd som tar unna tørrfraksjonen. Alternativt plasseres separatoren i høyden (se bilde reportasje ­Emmerhoff side 24-25). 

Lovende gjødselforsøk
NLR Innlandet hadde i fjor et forsøk på gjødsling av eng. Det ble gjødslet 8 kg nitrogen i form av husdyrgjødsel, separert husdyrgjødsel, biorest samt mineralgjødsel. Forsøkene ble gjort med hagekanne og stripespredning. Gjødsling med vanlig bløt husdyrgjødsel gav lavest avling, mens både separert gjødsel, biorest og mineralgjødsel ga omtrent samme avling. Årsaken kan være at separert gjødsel og biorest trekker raskere ned i bakken.