Publisert: 14.05.2024 Oppdatert: 14.05.2024

Stikkord:

Store planer om biogass i Midt-Norge

Norske Skog har gått sammen med det finskeide energikonsernet St1 Oy. Planen er å etablere et stort biogassanlegg på Skogn ved Trondheimsfjorden. Også andre vil satse på biogass i Midt-Norge.


Bildet: BIOGASS I SKOGN: Slik vil nytt biogass anlegg på Fiborgtangen hos Norske Skog i Skogn se ut. Skisse: Norske Skog

 

SVIN skrev i fjor om alle planene for satsing på biogass i Trøndelag. Den største satsingen skjer hos Norske Skog på Skogn. Selskapet har gått sammen med det finske privateide energikonsernet St1 om satsingen. Planen er et anlegg med 600 000 tonn husdyrgjødsel. St1 opererer innenfor flere forretningsområder i Norden der fornybar energi og produksjon av biogass er viktig. Selskapet har i dag seks anlegg med biogassproduksjon i drift eller under bygging i Sverige og Finland. Det nyeste ble åpnet i januar i Borås øst for Gøteborg.

 

CO2-bevisst energi
St1 eier 1271 bensinstasjoner i hele Norden (Shell i Norge) og vil bygge opp salg av flytende biogass her. St1s visjon er å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi i Norge, Sverige og Finland. Investeringsbeslutning på satsinga på Skogn skjer forhåpentligvis sent i 2024. Prosjektet er avhengig av støtte fra ENOVA, og det jobbes med en søknad. Det er skrevet avtale med 88 gårdbrukere om leveranse av over 200 000 tonn husdyrgjødsel. Forretningsmodellen er at bonden skal få beholde fra 15 til 40 % av det tilskuddet staten bidrar med per tonn tørrstoff fra husdyrgjødsel (kr 833 kroner i dag). Eksakt prosentsats til gårdbruker avhenger av tørrstoffinnhold i gjødsla og avstanden gården er fra Norske Skogs anlegg.

– St1 planlegger å satse videre på biogass i Norge og er på utkikk etter nye partnere og prosjekter, opplyser forretningsutvikler for biogass Trygve Grønbekk i St1 Norge.

Et paradoks er at nabo til Norsk Skog på Skogn er svenskeide Biokraft AS avd. Skogn. De er i dag Norges største på biogass med en energiproduksjon på 150 GWh. Dette uten bruk av husdyrgjødsel. Men Biokraft Skogn tenker å ta inn en begrenset mengde fjørfegjødsel i sin produksjon. Litt lenger nord, i Verdal, ligger biogassprodusenten Ecopro AS. De bruker heller ikke husdyrgjødsel i produksjonen i dag, men har planer om det.

 

Et annerledes anlegg
En time nord for Skogn, i Malm innerst i Trondheimsfjorden, skjer en noe annen satsing på biogass. Det er firmaene Antec Biogass AS (hovedeier) og Salmar Settefisk AS som står bak sammen Tangstad Transport AS. Med seg har de 46 gårdbrukere og 70 000 m3 gjødsel. Det jobbes med søknad til ENOVA samt Innovasjon Norge. Antec Biogass er et norskeid selskap med utspring fra NIBIO på Ås. De satser på en annerledes biogassteknologi basert på kammerinndelingen i vomma til kua.

Hos Renova AS på Stord er produksjon av biogass nå stengt etter å ha satset på Antecs teknologi. I Malm skal imidlertid Antec Biogass selv være med å drifte anlegget.

– Vi har i dag flere anlegg som går bra. Ett eksempel er Lena-Valle videregående skole. Nå har vi dessuten en bedre biologisk styring på prosessen før og etter reaktorene. Og vi har kjørt nye omfattende tester som viser at teknologien vår virker bedre enn vanlig brukt teknologi, opplyser Egil Andersen i Antec Norge.

Han er en av de to som startet selskapet. Gjennom samarbeidspartnere har Antec også satsninger på gang i England og Irland.

 

Havila satser på biogass
På Støren, fem mil sør for Trondheim, finnes det også planer om biogass. Det er Havila Biogass AS som har gått sammen med Trøndelag Biogass AS. De har startet jobben med en søknad til ENOVA for et anlegg på 80 – 90 GWh. Havila fikk i fjor støtte fra ENOVA til et anlegg på Raudsand nær Molde. Anlegget er under bygging og vil komme i drift allerede til høsten. Dette anlegget blir på ca. 42 GWh og det brukes 40 000 tonn storfegjødsel i produksjonen. Kraftproduksjonen skal gå til aluminiumsproduksjon ved Hydro Sunndal AS. Havila har nettopp også søkt ENOVA støtte til et nytt biogassanlegg ved Hustadvika vest for Molde. Havila er et norsk familieeid selskap og ser biogass som en forretningsmodell.

– Vi er på utkikk etter flere egnede steder for produksjon av biogass i Norge, forteller forretningsutvikler og gründer Martin Toreli i Havila til SVIN.