Publisert: 14.05.2024 Oppdatert: 14.05.2024

Stikkord:

Satser på biogass i Bjerkreim og i Rakkestad

Østfold kan nå få en lignende satsing på biogass som nabofylket Vestfold. Selskapet Vireo AS prosjekterer nå nye biogassanlegg både i Rakkestad og i Bjerkreim sør i Rogaland.


Bildet: Rudskogen i Rakkestad, Østfold, kan få et biogassanlegg med ca. 100 000 tonn husdyrgjødsel. Her en skisse på anlegget (kilde: Vireo)

 

Vireo er et selskap som vil bygge opp flere anlegg for biogass i Norge. I dag har de satsing på Lista og i Hardanger. Her blir det byggestart neste år. Henholdsvis 150 og 117 tonn husdyrgjødsel er tenkt brukt i disse anleggene. Samtidig planlegges nye anlegg i Rakkestad i Østfold og i Bjerkreim i Rogaland. Anleggene er avhengige av å få støtte fra ENOVA. Viero eies av åtte norske aksjonærer (51 prosent). Resten er eid av franskmenn. Det som er spesielt med anleggene Vireo skal bygge, er at de kan ta i mot både fast og flytende gjødsel. I Østfold er det mye fjørfegjødsel som kan brukes i anlegget. Dersom anlegget realiseres skal det brukes 30 000 tonn svinegjødsel av en total mengde på 100 000 tonn husdyrgjødsel. Men gjødsel med mye sagflis ønsker de ikke inn i anlegget.

 

– Gårdbrukerne bør helst bruke andre kilder til strø som for eksempel halm eller halmpellets, opplyser driftsleder Trond L. Myklebust i Vireo. Selskapet sendte i april søknad til ENOVA om støtte til prosjektet i Rakkestad.

 

– Det ligger godt til rette for produksjon av biogass i Bjerkreim og Rakkestad, sier Trond L. Myklebust i Vireo.