Publisert: 14.05.2024 Oppdatert: 14.05.2024

Stikkord:

Prioriter sikkerhet denne våren: Vi minner om HMS i gjødselhåndteringa

Når våronna kommer og det er iver etter fornyelse og vekst, må ikke travle tider overskygge viktigheten av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Gjødselhåndtering innebærer spesifikke risikoer som krever oppmerksomhet. Denne artikkelen tjener som en påminnelse for å bidra til en sikker og produktiv sesong.


Tekst: Tom E. Holmlund og Dyre Johan Haug

 

Bildet: Det er også viktig å utvise aktsomhet på offentlig vei. Foto: Tore Mælumsæter

 

Starten på (eller helst i god tid i forkant av) våronna er en perfekt tid for en grundig gjennomgang av alt gjødselhåndteringsutstyr. En detaljert sjekkliste bør inkludere inspeksjon av slanger, koblinger, og sprederutstyr for eventuelle skader eller slitasje. Dette grunnarbeidet, kombinert med risikovurderinger og sikker jobbanalyse (SJA), legger fundamentet for en trygg gjødselhåndteringsprosess.

 

Gjødselgass: En usynlig fiende
Blant de største farene i gjødselhåndtering er frigjøringen av gjødselgasser som hydrogensulfid (H2S), metan, ammoniakk, og karbondioksid. Disse gassene kan ha dødelige konsekvenser i høye konsentrasjoner. H2S regnes som den farligste av gjødselgassene. I høye konsentrasjoner gir H2S respirasjonsstans i løpet av 1-2 åndedrag. Implementering av tiltak som effektiv ventilasjon og bruk av personlig verneutstyr er avgjørende for å motvirke disse risikoene.

 

Møkkjelleren er risikabel
Mest utfordrende er det for de som rører om i møkkjelleren. Det viktig å ha gasstett forbindelse mellom husdyrrom og møkkjeller (gjødsellager). Det kan være luker rett ned i kjeller (som var veldig vanlig før) eller kombinert med gjødseltrekk. Det er helst under omrøring i kjeller/lager at gassene frigis. Vi skal også være oppmerksomme på fare når vi jobber med vakumrenner. Særlig når vi drar i proppen for å tømme renna. Vi anbefaler alle å ha en gassmåler på seg når en jobber med omrøring og tømming av renner.

 

Svinebonde Silje Christin Lystad opplevde det ultimate marerittet. En gassulykke kostet nesten samboer Henrik Evensen livet. Se forøvrig artikkelen der denne hendelsen beskrives i detalj i SVIN nr. 9/23. Foto: Tom Erik Holmlund.

 

Sikkerhetsprotokoller for gjødselhåndtering
For å minimere risikoen ved omrøring av gjødsel, er det viktig å følge etablerte sikkerhetsprotokoller. Dette inkluderer valg av riktig tidspunkt for omrøring, sikring av god gjennomlufting i bygninger, og å sikre at ingen befinner seg i farlige områder uten adekvat beskyttelse.

Sikkerhet i våronna
Våronna er en tid for hardt arbeid og optimisme for sesongen som kommer. La oss sikre at denne optimismen også gjenspeiles i vår tilnærming til sikkerhet. Til alle dere som er ferdige, godt i gang med eller forbereder dere på våronnas gjøremål: Lykke til! Vi i SVIN-redaksjonen er dypt opptatt av HMS og ønsker at alle skal komme seg trygt gjennom arbeidshverdagen. Husk, sikkerheten er et viktig grunnlag for suksess – la den alltid ta førsteplass.

Transport og spredning med omtanke
Når gjødsel skal transporteres og spres, kreves det ytterligere sikkerhetstiltak. Dette strekker seg fra bruk av sikkerhetsbelte og forsikring om at kjøretøy er i stand til å bære lasten, til å utvise aktsomhet på offentlig vei. Det er også viktig å vurdere miljøaspekter ved spredning for å unngå forurensning av vannveier.

 

En kultur for sikkerhet
Det å bygge en kultur hvor sikkerhet prioriteres i alle aspekter av landbruksarbeid er essensielt. Dette innebærer kontinuerlig opplæring, åpen kommunikasjon om risiko og sikkerhetsprosedyrer, og ikke minst, å ta vare på hverandre i fellesskapet.

 

Innovasjon og sikkerhet hånd i hånd
I takt med teknologisk utvikling, blir nytt og mer effektivt gjødselhåndteringsutstyr tilgjengelig. Disse innovasjonene kan spille en stor rolle i å forbedre sikkerheten ved å redusere eksponeringen for farer. Det lønner seg å holde seg oppdatert på og investere i slikt utstyr. SVIN vil i senere nummer følge opp og tipse om utstyr som forbedrer sikkerheten for deg som produsent.

 

Les om H2S på Helse Norge her