Publisert: 14.05.2024 Oppdatert: 14.05.2024

Stikkord:

Nytt forsøk på Jæren

Både Biovind Vindafjord AS og Bioenergi Finnøy AS fikk i fjor støtte fra ENOVA til satsing på biogass. Byggestart blir neste år. Bio Jæren AS leverte ny søknad på sin storsatsing til ENOVA nå i april.


Biovind Vindafjord og Bioenergi Finnøy har fått på plass finansiering av satsingen på biogass. I høst fikk begge tilsagn om støtte fra ENOVA, etter tidligere avslag. Biovind har fått med seg spanske Heygaz som hovedeier, mens Bioenergi Finnøy har Lyse Energi AS på eiersiden. Prosjektet i Vindafjord blir på 80 GWh og skal bruke 200 000 tonn med husdyrgjødsel, slakteavfall og fiskeoppdrettsavfall. Anlegget på Finnøy blir ca. 20 GWh og skal bruke 33 000 tonn husdyrgjødsel. ENOVA skriver i sin begrunnelse om anlegget på Finnøy:

– En viktig oppgave vil nettopp være å foredle husdyrgjødsel til biogass. Anlegget skal også levere CO2 til tomatproduksjon i gartnerier i nærheten. Det vil være innovasjonsgevinster i å demonstrere en lokal sirkulær verdikjede. Byggestart for begge anlegg blir neste år. Vi må avvente til utslippstillatelse og her er det ni måneders saksbehandlingstid, opplyser daglig leder Rune Sørheim i Biovind til SVIN. På Voss skal selskapet BIR AS bygge et anlegg for biogass basert på husdyrgjødsel og matavfall. De har også fått støtte fra ENOVA. Anlegget blir på 35 GWh.

 

SATSER: – Biovind og driftsleder Rune Sørheim er i sluttfasen på planlegging og skal starte bygging av biogass anlegg i Ølen, Vindafjord neste år. Foto: Biovind

 

Ny søknad på Jæren
Bio Jæren AS heter storsatsingen på biogass i Hå på Jæren der det planlegges å behandle ca. 600 000 tonn husdyrgjødsel og få en produksjon på 170 GWh. Partnerne bak prosjektet er Air Liquide Skagerak AS (51 % av aksjene), Lyse AS, IVAR IKS, Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder. Bio Jæren har akkurat sendt søknad til ENOVA om støtte til etablering av biogassanlegg.

– Vi har jobbet med prosjektet i flere år og mener vi har en godt gjennomarbeidet løsning tilpasset mulighetene og utfordringene på Jæren. Vi har hatt en produktiv dialog med Hå kommune om regulering av tomt, og forslaget til ny gjødselbruksforskrift er nå på høring og underbygger de løsninger og tiltak som er beskrevet i søknaden. Med det nye forslaget til gjødselforskrift på plass er rammene for prosjektet mer avklart. Vi tror dette er riktig tidspunkt å søke ENOVA om støtte, sier energiansvarlig i Norden, Anders Pederstad i Air Liquide Skagerak til SVIN. Et poeng på Jæren er å få ned fosforinnholdet i bioresten som skal tilbake til det lokale landbruket. Planen er derfor at produksjon av biogass kombineres med innovativ foredling og salg av gjødselprodukter. Og hele landbruket på Jæren er trolig spent på svaret på den nye søknaden. Sammenligner vi Norge med Sverige virker det også å være ulike prioriteringer knyttet til hvorvidt nye biogassprosjekt får støtte. Hos ENOVA vektlegges kostnadseffektiv biogassproduksjon og innovasjon i prosjektene. Når aktører i nabolandet søker støtte gjennom Klimatklivet, vektlegges klimanytte høyt. Samtidig ønsker svenskene å øke produksjon av biogass raskt gjennom bruk av kjent teknologi