Svineprodusent Harald Gropen har kjøpt og fått levert Norges første dyrebil med filter. Gropen har kombinert foredlings- og formeringsbesetning i Ringsaker.
Det er knallhard konkurranse om det internasjonale markedet for svinegenetikk. PIC, som er størst, satser på genredigering. Topigs Norsvin er avventende.  
Prognosen for salg av svinekjøtt er usikker på grunn av husholdningenes reduserte kjøpekraft. Salget er noe nedjustert i den reviderte prognosen fra Nortura Totalmarked for 2023.
Dokumentarer og generell negativ mediedekning de senere årene omkring dårlig dyrevelferd har påvirket omdømmet til norsk svineproduksjon i negativ retning. Det viser undersøkelser MatPrat har gjort.
Norsvins effektive avlsarbeid har ifølge professor Odd Vangen medført mindre utslipp av klimagasser sammenliknet med andre avlsprogram.
EUs dyrevelferdslovgivning har ifølge en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet bidratt til bedre dyrevelferd i EU.
I veglova skilles det mellom offentlige og private veier. Offentlige veier driftes av det ­offentlige på ulike plan: Statlig, fylkeskommunalt og kommunalt. For private veier finnes det ingen slik offentlig drifter og regulator.
I Svin nr. 8 ble det publisert et intervju med tidligere redaktør Tore Mælumsæter som har stått ved roret i hele 21 år. Han har mer eller mindre egenhendig skapt et produkt for norske svineprodusenter og relatert næring som det virkelig står respekt av.