Publisert: 19.04.2023 Oppdatert: 19.04.2023

Stikkord:

Ta vare på ressursene

Å benytte alternative råvarer, slik som myse, er en god strategi for å ta vare på ressursene og samtidig oppnå gode produksjonsresultater. 


Svin nr. 3 – 2023

 

Ingrid Marie Håkenåsen, Felleskjøpet Fôrutvikling

 

Bærekraftig utvikling av landbruket er viktig for å sikre at fremtidige genera­sjoner også skal få glede av jordas ressursgrunnlag. Grisen er tradisjonelt kjent for å sørge for god ressursutnytting på gården ved å utnytte matrester og husholdningsavfall, men mye har skjedd med norsk svineproduksjon siden den gang grisen spiste «skyller». Gjennom forskning og utvikling har vi fått kunnskap om hvilke nivåer av de ulike næringsstoffene grisen trenger for best mulig vekst i de ulike livsfasene.
I dag lever ikke norske griser av reste­mat, men et nøye sammensatt kraftfôr. 

Bærekraftig produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser (FNs bærekraftsmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon). Riktig fôring er ­essensielt for å oppnå gode produksjons­resultater og lønnsomhet i produksjonen, men det er også viktig for god ressursutnytting og lavere klimaavtrykk. Riktig fôring legger også grunnlaget for at dyra skal holde seg friske og ha god velferd. God dyrevelferd og dyrehelse er sentralt i et bærekraftig landbruk. Det er ingen tvil om at en frisk og fornøyd gris produserer bedre, og slik utnytter ressursene bedre, som igjen gir lavere klimaavtrykk. 

 

 

Kraftfôr og Myse: Felleskjøpet har kraftfôr som er tilpasset bruk sammen med alernative råvarer. Foto: Petter Nyeng

 

 

I et bærekraftig samfunn må vi gjenbruke og gjenvinne mer. I dag blir en tredjedel av maten som produseres ikke spist. Å redusere matsvinn er viktig for bærekraftig produksjon og sirkulær økonomi. Vi må tære mindre på jordas ressursgrunnlag. Regelverk hindrer oss imidlertid fra å fôre grisene på husholdningsavfall (for å hindre sykdom), men grisen er en viktig bidragsyter i å utnytte restprodukter fra næringsmiddel­industrien, slik som myse fra oste­produksjon. Det er sirkulær økonomi i praksis. 

Felleskjøpet har kraftfôr tilpasset bruk sammen med alternative råvarer, slik som myse, kjernemelk og miljøfôr, men også sjokoladepudding, ost og bake­varer. I dag er dette overskuddsressurser som av ulike grunner ikke kan brukes som menneskemat. Klimautfordringer kan også endre framtidig tilgang på råvarer, noe som gjør det enda viktigere å utnytte alternativer. Men selv om «alt går i grisen» er det viktig å ha kontroll på hva vi fôrer med, både for å utnytte grisens produksjonspotensial og ressursene best mulig. 

Format Komplett-sortimentet er nå enda bedre tilpasset alternative råvarer. Mer presis bruk av næringsstoffer fører til sparing av både ressurser og penger. Alternative råvarer er billige per energienhet og kan redusere fôrkostnadene. Samtidig gir økt presisjon i fôringa bedre lønnsomhet i produksjonen. I Format­-sortimentet til slaktegris er det slik at 130-blandingen inneholder mest av både protein, aminosyrer og energi. Denne blandingen er egnet til ung slaktegris som har sterk vekst, men begrenset fôropptak. Mot slutten av perioden har grisen større fôropptaks­kapasitet, og en mindre konsentrert blanding, slik som 105-blandingen, vil kunne dekke behovet for aminosyrer samtidig som grisene føler seg mette uten å overfôres på energi. 

Komplett-sortimentet har nå byttet navn fra Komplett 1, 2 og 3, til Komplett 130, Komplett 120 og Komplett 105 slik at du kan kjenne igjen din fôrings­strategi også ved bruk av alternative råvarer. Med vårt egenutviklede verktøy «Format Optigris» kan din rådgiver hjelpe deg med å lage den optimale sammensetningen for din besetning. 

Slik kan vi utnytte ressursene best mulig, og ta vare på dem til kommende generasjoner.