Stikkord

Fôr

Å benytte alternative råvarer, slik som myse, er en god strategi for å ta vare på ressursene og samtidig oppnå gode produksjonsresultater. 

Den 24. august i år hadde vi en artikkel i Nationen – Faglig snakka: «Måler vi fôreffektivitet riktig?» Her belyste vi hvor store forskjeller det er i næringstetthet og kostnader

Smågris som spiser fôr med gjær dyrket på sukker fra trevirke har mindre problemer i tarmen ved avvenning.

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen. Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høytytende griser. Kunnskapen kan bli viktig for fôrindustrien.

Fasefôring er enda mer lønnsomt nå som fôrprisene har skutt i været. Det kan være så mye som en 50-lapp per slaktegris å hente ved å bytte til denne strategien.

Fra den nye Ap/Sp-regjeringen lyder det «Bionova opprettes slik at vi får mer norske fôrråvarer og klima­omstilling».