Stikkord

Fôr

Vær, frykt og frakt øker prisen

Publisert: 14.02.2022 Oppdatert: 14.02.2022

Avlingene i verden er generelt gode. Likevel øker prisene. På flere råvarer er det prisnivåer vi ikke har sett tidligere. Dette forsterkes av covid-19, frykt for krig, utfordringer på frakt

– Det finnes et liv uten soya

Publisert: 11.02.2022 Oppdatert: 11.02.2022

– Hvis det er ønskelig kan vi produsere norsk gris uten soya om noen kvartaler. Men da må vi bruke dyrere råvarer som erstatning, eller bruke råvarer som fortrenger norsk

Høyere dekningsbidrag med fasefôring

Publisert: 11.02.2022 Oppdatert: 11.02.2022

Forsøk hos Felleskjøpet viser at fasefôring gir høyest dekningsbidrag. Anbefalingen er å bruke et sterkt fôr (Vekst 130) fram til 80 kg levendevekt, og deretter et svakt fôr (Vekst 105). 

Fiskå vil øke i Trøndelag

Publisert: 08.02.2022 Oppdatert: 11.02.2022

Fiskå Mølle har økt sine salgsvolumer i Trøndelag og nordover de siste fem-seks åra. Nå vil de ta enda større jafs av markedet, og bygger ny kraftfôr­fabrikk på Fiborgtangen i

Kraftfôrprisene stiger kraftig

Publisert: 08.02.2022 Oppdatert: 08.02.2022

Kraftfôrprisene stiger kraftig. Og de forventes å fortsette å stige. Den ekstra prisstigningen kan fort utgjøre 200 000 kr i økt årlig kostnad for en svineprodusent.

Tokomponentfôring av purker i dieperioden?

Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Tokomponentfôring av purker i dietida kan forbedre proteinutnyttelsen i besetninger som allerede bruker fasefôring med ­drektighetsfôr og laktasjonsfôr, forutsatt at purkene tar opp minst like mange fôrenheter og total mengde