Publisert: 11.02.2022 Oppdatert: 11.02.2022

Stikkord:

Høyere dekningsbidrag med fasefôring

Forsøk hos Felleskjøpet viser at fasefôring gir høyest dekningsbidrag. Anbefalingen er å bruke et sterkt fôr (Vekst 130) fram til 80 kg levendevekt, og deretter et svakt fôr (Vekst 105). 


Bildet: En fasefôret slaktegris gir 20 – 30 kroner høyere dekningsbidrag. Har du konsesjonsbesetning slaktegris blir gevinsten over 50 000 kr i året

 

Denne strategien blir trolig enda mer lønnsom med prisøkningen som skjer på kraftfôr. 

På Norsvins seminar før jul presenterte Felleskjøpet Agri og fagsjef svin Margareth Fosseng resultater fra forsøk med fasefôring. Generelt gav fasefôring og valg av et sterkt fôrslag i starten etterfulgt av et svakt fôrslag 20 til 30 kroner høyere dekningsbidrag per slaktegris enn ved å bruk av kun et fôrslag. 

 

Margareth ­Fosseng tror flere og flere vil se fordelene av
å satse på fasefôring.

 

I forsøket som kom aller best ut ble det brukt Vekst 130 fram til 80 kg, og Vekst 105 etter 80 kg levendevekt. Sammenlignet med bruk av Vekst 120 i hele slaktegrisperioden gav faseforing med 130 og 105 et høyere dekningsbidrag på ca. 20 kr per slaktegris. Kjøttprosenten gikk svakt ned med fasefôring, men både fôrforbruk, tilvekst og dekningsbidrag ble bedre. Sammenlignet med bruk av Vekst 110 i hele slaktegrisperioden ble forskjellen i dekningsbidrag enda større. 

FK har også testet bruk av kun vekst 130 i hele perioden. Det kom også dårligere ut på dekningsbidrag enn fasefôring. 

– Vi anbefaler fasefôring hos alle som har mulighet, sier Margareth Fosseng i Felleskjøpet. Hun vil starte med Vekst 130 eller eventuelt Soft 125 (våtfor), for så å gå over til rimelige Vekst 105 ved ca. 80 kg levendevekt. 

Fôrskifte ved 80 kg
Felleskjøpet har også gjort forsøk med fôrskifte allerede ved 60 kg levendevekt. Men resultatene har vært dårligere enn hvis en venter til 80 kg med fôrskifte. 

– Skifte av fôrslag bør ikke skje før rundt 80 kg levendevekt, sier Fosseng. Noe av forklaringen til høyere dekningsbidrag med fasefôring ligger i at vekst 105 er klart rimeligere enn de sterke fôrslaga. Det forventes også generell prisoppgang på kraftfôr utover vinteren på grunn av høyere råvarepriser. De sterke og proteinrike fôrslaga vil trolig øke mest i pris, mens svake fôrslag som Vekst 105 får en mer moderat økning. 

– Fôrprisen vi har brukt i beregningene er fra november. Allerede nå med dagens fôrpriser ser vi at fasefôring blir enda mer lønnsomt enn de talla som presenteres her, sier Fosseng. Alt tyder derfor på at fasefôring med et sterkt og et svakt fôrslag vil være den beste strategien framover. Noen prøver også fasefôring med både tre og fire faser, men Fosseng tror en får ut omtrent hele gevinsten med kun to faser og et fôrskifte. 

– Det er riktig å bruke et proteinrikt fôr, men gjør det i fase 1 når det er lønnsomt, sier Fosseng.