Publisert: 08.02.2022 Oppdatert: 11.02.2022

Stikkord:

Bygger ny kraftfôrfabrikk på Fiborgtangen

Fiskå vil øke i Trøndelag

Fiskå Mølle har økt sine salgsvolumer i Trøndelag og nordover de siste fem-seks åra. Nå vil de ta enda større jafs av markedet, og bygger ny kraftfôr­fabrikk på Fiborgtangen i Skogn. 


Bildet: I dette området, på sørsiden av Norske Skogs papirfabrikker på Fiborgtangen, skal den nye kraftfôrfabrikken og nytt havneanlegg bygges. (Foto: Per Arne Nesjan)

 

 

Rogalandsselskapet har kjøpt en tomt av Norske Skog på sørsiden av fabrikken til Norske Skog­industrier på Fiborgtangen. Her skal det bygges en ny kraftfôrfabrikk med en kapasitet på minst 100 000 tonn i året. Tomta skal fylles ut enda mer, og søknadsprosessene for å berede grunnen for anlegget er nå i gang overfor lokale myndigheter. 

Det skal også bygges en ny kai på tomta. Planen er å bygge en kraftfôrfabrikk som skal lage kraftfôr til alle dyreslag. Det skal også bli kornmottak og lagerfasiliteter på tomta. Fiskå regner med å investere minst 200 millioner kroner, en betydelig investering for det familieeide selskapet.

 

– Dette blir et stort løft for oss, men vi ser fram til å styrke stillingen vår i Trøndelag og nordover, sier markedssjef Tommy Nordbø i Fiskå Mølle.

 

 

Gammel drøm
– Vi har lenge snakket om å få til et nytt anlegg for å dekke Trøndelag og områdene nordover.
Og nå satser vi på at vi skal få til det, sier Tommy Nordbø. Han er markedssjef i Fiskå, og femte generasjon i familien som fører det tradisjonsrike rogalandsselskapet videre.

– Hva er egentlig Fiskås historie i Trøndelag og Nord-Norge?

– Det startet med at vi overtok selskapet Trønderkorn i 2001. Slik overtok vi to produksjonsanlegg med kornmottak i Spongdal sør for Trondheim, og på Rissa som ligger på Fosen. Og så har vi et lager ved sjøen på Kolvereid. Men vi har vokst ganske mye i denne regionen, ikke minst de fem-seks siste åra. I år regner vi med å selge 50 – 60 000 tonn kraftfôr i Trøndelag. Men vi har mange lager langs kysten nordover til og med Balsfjord. Her har vi solgt kraftfôr fra om lag årstusenskiftet, og disse volumene kommer i tillegg til volumet i Trøndelag. Vi har et lager i Balsfjord, og selger nordover til Finnmark. I sommer overtok vi også Dalebakken Mølle, et anlegg som gikk konkurs og var knyttet til Norgesfôrgrupperingen. Her er det også kornmottak og fôrproduksjon, sier Nordbø.

Ved Norske Skog
Hovedutfordringen har vært å finne en egnet lokasjon for et nytt anlegg ved kysten et sted mellom Steinkjer og Stjørdal. Det har ikke bare vært enkelt, for det er vanskelige grunnforhold mange steder. Men så fikk de en avtale om tomtekjøp av Norske Skog, på sørsiden av papirfabrikken på Fiborgtangen. Her er det fylt ut større arealer, og nå skal de fylle ut enda mer for å berede grunnen for nytt kaianlegg og stabil tomt til ny kraftfôrfabrikk, kornmottak og lager. Området er regulert til industri, men det er likevel mange søknader som skal godkjennes for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak. 

Håpet er å kunne utvikle tomta til neste år, slik at en kommer i gang med bygging av ny kai, lager for korn, råvarer og driftsmidler, samt mottaksanlegg for korn og ny kraftfôrfabrikk.

– Det burde være realistisk å se for seg at anlegget er i produksjon i 2024, sier Tommy Nordbø.

Minst 100 000 tonn
Målet er å bygge en fabrikk med kapasitet til å produsere minst 100 000 tonn i året. Fiskås samlete produksjonsvolum er i dag rundt 400 000 tonn, og selskapet har rundt 20 prosent av kraftfôrmarkedet i Norge. Målet er å produsere kraftfôr til alle dyreslag på Fiborgtangen.

– Hva gjør dere med de gamle anleggene i regionen?

– De gamle vil være i drift med kornmottak, og kanskje også noe produksjon. Men det er for tidlig å si hva og hvor stor denne produksjonen blir, sier Nordbø.

Så langt har de fått positive tilbakemeldinger fra landbruket i regionen når byggeplanene har blitt presentert. Det har versert planer om ny kraftfôrfabrikk i Trøndelag også tidligere, planer som det ikke har blitt noe av. Men nå ser det altså ut til at noe skjer. Da blir ikke konkurransen om kundene mindre i regionen.

 

Fiskå nest størst på kraftfôr

Fiskå Mølle er nå nest størst på kraftfôr i Norge. Råde Mølle i Østfold gått over fra Norgesfôr til Fiskå. Selskapet har dessuten kjøpt konkursbo etter Norgesfôr Dalebakken i Trøndelag. 

 

Fiskå tar markedsandeler, og det er særlig Norgesfôr som taper. I fjor vår forsvant Norgesfôr Råde til Fiskå Mølle. 

– Østfold og Follo har en stor andel av landets kornproduksjon. Dette sikrer oss en både en stabil tilførsel og kvalitet av norsk korn, sier daglig leder Leif Kåre Gjerde i Fiskå Mølle. Fiskå har nå både Østmøllene, Råde Mølle pluss kornmottakene Skjellfoss og Vestby med på laget i tillegg til sitt eget kornmotak i Moss. Dermed har Fiskå ca. halvparten av kornmottaket og også nær 50 % av kraftfôrproduksjon i dette området. 

Dalebakken konkurs

I fjor sommer gikk Norgesfôr Dalebakken konkurs. En dårlig kornhøst i Trøndelag året før er trolig en av årsakene. Få dager etter konkursen hadde Fiskå Mølle kjøpt konkursboet.

– Konkursen kom uventet på oss, men når slikt skjer gjelder å handle raskt. Det er viktig å få videreført driften så raskt som mulig, sier Tommy Nordbø, i Fiskå Mølle. Fiskå Mølle har nå både kornmottak og produksjon av svinefôr i anlegget til Dalebakken. Dermed har Fiskå Mølle i år økt sitt kraftfôrsalg med ca. 20 prosent i Midt Norge. 

Selskapet har også hatt vekst i Rogaland. Fiskå Mølle har dermed passert Felleskjøpet Rogaland/Agder som Norges nest største aktør på kraftfor. Fiskå hadde i 2021 et kraftfôrsalg på over 400 000 tonn. Felleskjøpet Rogaland/Agder er tredje størst med en produksjon på ca. 370 000 tonn. Men de har til gjengjeld all produksjon på det som er et av Nord Europas mest moderne anlegg. Aller størst på kraftfôr er Felleskjøpet Agri med en produksjon på ca. 950 000 tonn. Norgesfôrmøllene produserer nå under 300 000 tonn kraftfôr.

Kraftfôr fra tømmer
Fiskå Mølle satser hardt også videre. I Trøndelag har de kjøpt tomt ved siden av Norske Skog på Skogn (se egen reportasje). 

I tillegg har Fiskå konkrete planer om å lage kraftfôr av tømmer. Sammen med AT Skog og Glommen Mjøsen Skog skal Fiskå etablere Norges første fabrikk for å ekstrahere sukker fra tømmer på nettopp Fiskå. Håpet er å lunne være i gang om et par år. 

– Planen er å kunne erstatte all melassen Fiskå importerer i dag (nær 20 000 tonn), pluss at vi også kan selge noe, opplyser Nordbø.