Publisert: 14.02.2022 Oppdatert: 14.02.2022

Stikkord:

Ekspandat

Ny type svinefôr i Rogaland

Ekspandat er en ny type svinefôr hos Felleskjøpet Rogaland/Agder. Det ble lansert i oktober, og har på kort tid fått halvparten av salget for flere svinefôrslag. 


– Purkene har aldri spist så godt. Vi får minst 1 kg mer fôr om dagen i diende purker. Det er positivt, sier svineprodusentene Kjetil Søyland, Gjesdal. ­Johannes Silde, Etne og Bjørn Ståle Bekkeheien i Hå. 

– For oss som har våtfôr er det også en klar fordel at fôret løser seg så godt opp, kommenterer Silde.  Alle tre har også tro på ekspandat smågrisfôr, men de har bare akkurat startet å prøve dette. 

– Vi får nesten utelukkende positive tilbakemeldinger på ekspandat svinefôr, sier Borghild Njærheim Barstad, fagleder svin i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA).

– Ekspandatfôr har en grovere indre struktur enn pellets, du oppnår dermed bedre magehelse og mindre magesår, opplyser Barstad. Fordelene er ellers litt lavere fôrforbruk (1 til 2 prosent ned). Du kan ha mer fiber i fôret, pluss at det som nevnt løser seg mye raskere opp. Det siste gir fordeler ved våtfôring. Du slipper støpe- og blandetid i våtfôrtanken. Dermed spares strøm, og du får mindre slitasje og også større kapasitet på fôringsanlegget, sier Barstad. Fôret har blitt veldig populært i Danmark, og nå finnes det altså i Rogaland.  

Volum og frakt en ulempe
Det negative med ekspandat er at egenvekta blir lavere og volumet større. Hvis du har en silo som før tok 10 tonn pelletsfôr, blir det kun plass til 7,5 – 8 tonn ekspandat. De som har tørrfôr får også mer jobb med å fylle opp volumkasser. Nå plusser ikke FKRA på fraktprisen selv om volumet og mengden ekspandat de kan kjøre på en bil blir mindre.

– Vi vinner igjen noe ved at ekspandat faktisk er rimeligere å produsere enn pellets, sier Barstad. Men FKRA har investert 50 millioner for å lage denne typen kraftfôr. Nå er fôret nytt på markedet, og FKRA har valgt å holde eksakt samme pris til kunden på ekspandat som pellets. De tilbyr i dag ekspandat i tre typer purkefôr samt Vekst Flex 120 og Stjerne 130 til slaktegris. Nylig har de også lansert ekspandat smågrisfôr. 

– Kanskje fordelen er størst nettopp til smågris på grunn av fordelene for mage tarm? undrer Barstad. Hun ønsker å teste ut ekspandat smågrisfôr i forsøk, blant annet med tanke på effekten i forhold til smågrisdiaré.

I øst er Felleskjøpet Agri spent på responsen ekspandatfôret får i Rogaland, men FK Agri har så langt ingen planer om investeringer for å lage samme type fôr.

– Våre fabrikkanlegg er ikke på samme måte rigget for ekspandat. I tillegg har FK Agri en annen geografi og andre transportavstander, sier Margareth Fosseng, fagsjef svin i FK Agri.


Felleskjøpet Rogaland/Agder og Borghild Njærheim Barstad har fått veldig gode tilbakemeldinger på ekspandat svinefôr. Denne typen fôr er også lansert til storfe.

 


Ekspandat svinefôr er en stor fordel når du har våtfôring, mener svineprodusent Johannes Silde i Etne. 


-Purkene liker ekspandat svært godt og har aldri spist så godt som nå, sier Marianne og Kjetil Søyland i Gjesdal.