Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Stikkord:

Rekordhøge fôrpriser

Aldri har optimalt fôrvalg vært viktigere

Fasefôring er enda mer lønnsomt nå som fôrprisene har skutt i været. Det kan være så mye som en 50-lapp per slaktegris å hente ved å bytte til denne strategien.


 

Anne Stine Ekker, Felleskjøpet Fôrutvikling

 

Felleskjøpet har i lengre tid anbefalt fasefôring med Format Vekst 130 og Format Vekst 105 for best mulig lønnsomhet, og vi er veldig glade for å se at mange svineprodusenter følger dette rådet. Vi ser nå at denne fôringsstrategien styrker seg sammenliknet med enhetsfôring med den prisutviklingen vi har hatt det siste halvåret. 

Unge slaktegriser har et voldsomt potensiale for tilvekst. Vi har i flere forsøk sett at Format Vekst 130 gir langt bedre tilvekst og fôrutnytting enn andre fôrblandinger. Fram til rundt 80 kg vil derfor Vekst 130 være det foretrukne valget, selv om denne har økt mye i pris.

Etter hvert som slaktegrisen vokser seg stor og tung dreies behovet mer i retning vedlikehold, og da er det ikke behov for like proteintette blandinger. Ved å benytte den relativt rimeligere Format Vekst 105 i sluttfasen, når appetitten er stor, kan man spare betydelige fôrkostnader

Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) driver omfattende forsøksvirksomhet og har gode tall på hvilke utslag ulike fôrblandinger gir på produksjonsresultatene. Disse dataene bruker vi alltid aktivt for å kunne gi råd om fôrvalg for best mulig lønnsomhet. I ei tid der alle kostnadene øker mye, er dette viktigere enn noen gang. 

I Svin nummer 2 i år har Kari Ljøkjel (FKF) beskrevet hvorfor vi nå får denne voldsomme prisoppgangen på kraftfôr. Noe lavere kornavling i Norge har gitt økt behov forimport. I andre deler av verden har man opplevd avlingssvikt, og prisen på energi driver opp alle produksjonskostnader. I tillegg har man opplevd transportvansker. Store leverandørland holder igjen råvarer til eget bruk, Kina har bygd opp igjen svineproduksjonen sin etter utbruddet av Afrikansk svinepest. Det siste er at krigen i Ukraina har stor betydning for tilgangen til råvarer både til mennesker og husdyr. 

Som fôrleverandør jobber vi hardt for at fôrkostnadene til kundene våre ikke skal være høyere enn nødvendig. Dette er viktig både når det gjelder innkjøp av råvarer, men også når det gjelder sammensetning av fôrblandinger samt rådgivning om bruk av de sortimentene vi produserer og selger. 

I Felleskjøpet vil vi hele tida ha øynene rettet mot bunnlinja di. Vi vil sørge for at fôringsrådgivninga vår til enhver tid er oppdatert, slik at du kan oppnå best mulig resultat selv om rammebetingelsene endrer seg.