Avlingene i verden er generelt gode. Likevel øker prisene. På flere råvarer er det prisnivåer vi ikke har sett tidligere. Dette forsterkes av covid-19, frykt for krig, utfordringer på frakt samt spekulanter. 
– Hvis det er ønskelig kan vi produsere norsk gris uten soya om noen kvartaler. Men da må vi bruke dyrere råvarer som erstatning, eller bruke råvarer som fortrenger norsk korn. Og da blir grisen mindre norsk.
Forsøk hos Felleskjøpet viser at fasefôring gir høyest dekningsbidrag. Anbefalingen er å bruke et sterkt fôr (Vekst 130) fram til 80 kg levendevekt, og deretter et svakt fôr (Vekst 105). 
Fiskå Mølle har økt sine salgsvolumer i Trøndelag og nordover de siste fem-seks åra. Nå vil de ta enda større jafs av markedet, og bygger ny kraftfôr­fabrikk på Fiborgtangen i Skogn. 
Kraftfôrprisene stiger kraftig. Og de forventes å fortsette å stige. Den ekstra prisstigningen kan fort utgjøre 200 000 kr i økt årlig kostnad for en svineprodusent.
Norsk svinekjøtt har mindre CO2-utslipp enn alle andre typer kjøtt, inkludert flere typer plantebaserte kjøtt­erstattere. 
De matvarene med aller lavest klima­gassutslipp er sukker, korn og planteoljer, men et sunt og variert kosthold krever at vi spiser andre matvarer enn dette, samt at vi får i oss proteiner av riktig kvalitet.
Grisen er en viktig del av det grønne skiftet. Den er rett og slett en klima­vinner. Det er få proteinmatvarer som har lavere klimagassutslipp. Dette dokumenteres grundig i denne utgaven av bladet.