Publisert: 30.06.2023 Oppdatert: 30.06.2023

Stikkord:

NESNA

Innrømmelser fra en vinner

Den menneskelige faktor har stor betydning, innrømmer Trond Mehus (62). Han regner seg og kona Sissel i verdenstoppen på gris. Karstein Brøndbo

 

Ved siden av å være veldig god på smågris, innrømmer Mehus også en sterk interesse for fôr, notater og nipler.

– Vi tobeinte er bare tilretteleggere for grisen, som er en fantastisk produsent av unger, tilvekst og melk. Vi har fortsatt landsvinpurker, som er verdens beste gris, bare slått av TN70!

Ikke redd for å lære
Etter 40 år med gris og en konstant jakt på forbedringer, innrømmer Trond at han fortsatt har masse å lære og at han ikke har problemer med å ta kontakt med flinke og flinkere folk for å lære mer. 

– Hos Felleskjøpet Fôrutvikling får jeg alltid gode tilbakemeldinger. Nå har Felleskjøpet og Fôrutvikling truffet godt med både laktasjonsfôret og smågris­fôret, så nå må de ikke gjøre noen endringer, advarer Trond Mehus.

På Ingris-toppen
Ingris er grisebondens beste styringsverktøy, som gjør det lettere å ha kontroll på tilvekst og fôrforbruk i smågris- og slaktegrisproduksjonen. Et lavt fôrforbruk er viktig for å kunne få en best mulig økonomi, siden kraftfôret utgjør en så stor andel av kostnadene i produksjonen. Sissel og Trond Mehus har vært i Ingris-toppen i mange år, og i år har de 7. beste smågrisesetning med 668 g daglig tilvekst, 1,55 FEn pr kg tilvekst og bare 0,2 prosent dødelighet på SPF-grisen. Snittet for Felleskjøpets kunder i Ingris er henholdsvis 626 g/dag og 1,64 Fen/kg tilvekst.

Kundene er viktigst
– Vi gjør alt vi kan for at slaktegrisprodusentene skal lykkes. Uten dem er vi ingenting, sier Trond, som selger stor-
parten av sin smågris til naboen John Harald Johnsen samt til Tronds datter og svigersønn, Iris Mehus og Halvdan Nyjordet Pedersen, som henholdsvis er nr. 1 og 2 på slaktegris i årets Ingris-­statistikk. 

Dette er noe av det han gjør:
• 18 år med SPF-gris, med besetning nr. 13 som la om SPF, sikrer friskere gris, bedre pris og 100-125 kr høyere dekningsbidrag på slaktegrisen.

• Bruk av pluss-sæd fra råner med best fôrutnyttelse og tilvekst gir 25 kroner ekstra pr smågris.

• Kjønnssortering av smågrisen ved avvenning senker fôrforbruket.

• Stabile smågrisgrupper på 30, som blir delt i tre etter størrelse, senker også fôrforbruket. I tillegg motvirker det slåssing, både på bilen og etter mottak. Grisen har kompisen med seg helt fram til slakteriet.

• Justere fôrautomatene slik at troa ikke er overfylt. Halve bunnen skal være rein, slik at grisen alltid har ferskt fôr og fôrspill unngås.

 

Noterer alt
– Smågrisprodusenter som ikke bruker Ingris kjenner ikke sitt eget beste. Vi veier alle kull, selv om purka skulle dø fra grisungene, må vi notere alt, ellers har man ikke noe å korrigere etter, sier Trond. Kona har trappet ned og tar bare kveldsvakter og helgevakter i fjøset. Selv sier han at han er lite i fjøset i forhold til resultatet, og han skryter av sine to ansatte som deler på ansvaret. 300 vinterfôra sau og 35 limousinkalver i året er avvikla. Bare unge kviger er igjen i tillegg til 153-154 årspurker og grovfôrdyrkinga som nå mer blir kanalisert til svigersønn. Det er en tid for alt.

En formue på drikkenipler
– Vanntildelinga til grisene er vesentlig, påstår Trond og underkjenner Felleskjøpets «Drikkenippel 1/2″» til kr 49,60 eks. mva., som han mener ikke gir nok vann.

– Kjøp en nippel med ganestyring og utvendig regulerbar vassmengde. De koster kr 282 eks. mva. hos en konkurrent, og det tjener vi inn på høyere smågrisvekter, sier Trond Mehus.