Nesten alle umerkede griser spores nå tilbake til riktig eier. Grisene blir ikke kassert og det gis slakteoppgjør for grisen. Men både Nortura og Furuseth trekker nå 500 kroner for sporingsjobben.
Slakteriene oppnådde generelt noe bedre resultater i 2023 enn i 2022, og ingen får røde tall. Aller best resultat hadde Furuseth AS.
I Sverige er det nå stort fokus på beredskap innen både plante- og husdyrproduksjon.
Nortura Tønsberg er nå klart største slakteri for gris i Norge. Hver fjerde gris slaktes nå i Tønsberg etter at de har tatt over griseslaktinga fra Nortura Rudshøgda.
Cathrine Stavnum i Stokke er nest best på slaktegris i Norge. Gode rutiner, bruk av tid med dyra samt kombinerteffekt forklarer trolig de gode resultatene.
De er ferske som slaktegrisprodusenter, men Elisabeth Berg og Hans Martin Landstad i Sparbu topper likevel lista for slaktegrisprodusenter i 2023.
Maria Folkvord opplevde som barn at to av nabogårdene brant. Det har gjort henne brannbevisst i voksen alder.
SVIN har sett på temaet matsikkerhet og dens betydning for nasjonal sikkerhet og forsvarsevne. Vi har intervjuet kilder innen politikk, næringsliv, forsvar og offentlig forvaltning.