Besetninger med smågrisproduksjon får krav om betydelig økt spredeareal i forslag til ny gjødselbruksforskrift. Besetninger med slaktegris kommer derimot bedre ut enn i dag.
Så kom utkastet til ny gjødselforskrift. Jobben med forskriften har tatt 14 år. Den har vært på bordet til åtte-ni landbruksministere.
Norsvins nye råneteststasjon blir et høyteknologisk testog innovasjonssenter. Her får du tekniske detaljer på bygget som reiser seg i innlandskommunen Løten.
Eksteriør er en samlebetegnelse på egenskaper som blant annet inkluderer beinstilling, stivhet/mjukhet i ledd og bevegelse. Arvegraden på eksteriøregenskaper varierer fra sju til 40 prosent, avhengig av egenskap. Det vil si at mellom sju og 40 prosent av egenskapen skyldes genetikk, resten skyldes andre faktorer.
Norsvin doblet resultatet fra åtte millioner i 2022 til 16 millioner i 2023. Hovedårsaken ligger i økt eksport av genetikk.
Sverre Tyldum etterlyste en utredning av regelverket for levering av umerket gris til slakteriet. Styreleder Egeland responderte med å opplyse at de vil jobbe for løsninger som reduserer bøter og matsvinn, og vil ta dette opp med slakteriene.
Under sin årsmøtetale uttrykte styreleder Per Inge Egeland en sterk oppfordring til alle tilstedeværende, spesielt de nye fylkeslederne, om å bruke tiden godt til nettverksbygging og faglig utveksling.
Det sa direktør Olav Eik-Nes i sin åpningstale som han holdt sammen med flere fra sin ledergruppe under Norsvins årsmøte som ble avholdt i starten av april. Eik-Nes kunne ikke huske en tid der vi har hatt så mange usikkerhetsmomenter rundt oss.