Norsk svineproduksjon har hatt en fantastisk utvikling de siste 20 årene. Fra år 2000 og fram til i dag kan svinenæringa vise til en effektivitetsvekst i form av økt antall smågris per årspurke, og en mer fôreffektiv gris. Dyrevelferden er bedret ved blant annet realisering av kravet til løsdrift, lavere smågrisdødelighet og mer robuste purker med svært gode moregenskaper. En slaktegris med god slakte- og kjøttkvalitet tilpasset markedet. 
I Mattilsynets rapport om tilstanden i norske grisehus ble lagt fram tidligere denne måneden.
Vi i Dyrevernalliansen vet at du vil det beste for dyra dine. Vi tror deg når du sier at du gjerne skulle gitt grisen mer plass, mer strø og mer rotemateriale dersom økonomien og driftsbygningen tillot det.
I et innlegg i desember 2022 irriterer spesialrådgiver for dyrehelse og dyrevelferd Peer Ola Hofmo i Norsvin seg over bruk av omtrentligheter og feilinformasjon i dyrevelferdsdebatten. Han får svar fra kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. 
«Ni nye innovasjonsprosjekter i jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler», meldte Landbruksdirektoratet 13. desember. Et av de er fra avlsselskapet Norsvin, som skal forske på frysing av griseembryoer.
I artikkelen «Utedrift i et helhetsperspektiv» i Kjøttets tilstand 2022 mener forfatteren at slik produksjon passer best til nisjeproduksjon. I stor skala vil det være krevende både med hensyn til areal, arbeid og økonomi. Det vil også bety redusert mattrygghet og mer klimautslipp.  
Store binger til slaktegris har fått mer fokus. Husene er enklere. De kan bli rimeligere for kvadratmeteren, men ikke per slaktegrisplass. SVIN har besøkt fire svineprodusenter med storbinge­løsning.
Den nasjonale potten til Innovasjon Norge økte vesentlig i årets jordbruksforhandlinger. Det kan gi håp også for at svineprodusenter å få investeringstilskudd. Men det er størst mulighet for støtte i nord og sørøst.