Det ble i 2021 bevilget en drøy milliard i prisnedskriving på korn. Det er nå 40 møller og andre mottagere av prisnedskriving, Felleskjøpet Agri mottar klart mest. 
Stadig flere bruker halm som strø til grisen. Normalt krever dette kostbart utstyr til kutting, men noen har funnet en annen løsning. 
Først kom NRK-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» og nå etter nyttår kom resultatene fra Mattilsynets tilsyns­kampanje, med påfølgende svært kategoriserende medieoppslag. Svinebonde Inger Liv Røyter Thoresen (65) tror dette gjør noe med mange svineprodusenter.
Norske Skog Skogn AS i Levanger har planer om storsatsing på biogassproduksjon med opptil 700.000 tonn husdyrgjødsel. Fra før har nabo Biokraft Skogn AS landets største biogass­produksjon, men foreløpig uten husdyrgjødsel. Og flere ønsker å satse stort i Trøndelag.
Jordbruksoppgjøret har fortsatt stor betydning for svineprodusenter, selv uten målpris. Jordbruks- og svinenæringen aldri opplevd så store kostnadsøkninger som i tiden etter forrige jordbruksavtale.
Etter at Jakob Johnsen (21) overtok produksjonen til Marianne og Frode Vik på gården Vik i Kvæfjord kommune økte han på kort tid fra 21 til 30 avvente grisunger per årspurke.
Privat vei fører med seg flere spørsmål og er ofte grobunn for ­uenighet og tvister. Ute på bygdene er det vanlig med ­privat vei og det er ikke uvanlig at gårdsbruk har ­felles vei eller ­veirett over hverandres eiendom. 
I Troms har de på litt under 30 år opplevd en kritisk reduksjon i ­antall svineprodusenter. I 1995 var det over 60. Nå er det seks igjen. Prosjektet «Gris i Troms» har som mål at antallet skal dobles. Nye prosjekter får 40 prosent av investeringskostnadene i tilskudd.