Nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris

Publisert: 02.02.2018 Oppdatert: 21.04.2018

Issue: Svin 2 2014

Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i svinebesetninger, særlig slaktegrisproduksjon. Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har vedtatt en handlingsplan med et dyrevelferdsprogram for slaktegris. Tiltak for forbedringer og tettere oppfølging av dyrevelferd i besetningene implementeres fortløpende utover våren og sommeren.

Utfordrer smågrisprodusentene

Publisert: 13.09.2018 Oppdatert: 13.09.2018

– Slaktegrisprodusentene har gjort jobben. Vi slakter lettere griser. Nå går utfordringen til smågrisprodusentene. Purketallet må ned, sa Gustav Grøholt på markedsmøtet i Ringsaker.

– Tidenes mulighet for innstramming

Publisert: 13.09.2018 Oppdatert: 13.09.2018

Årets jordbruksavtale gir tidenes mulighet for innstramming av regelverket rundt engangspurker. Samtidig kan det gi åpning for å drive produksjonsregulering på purker.

Ny forskrift krever mer av dyreholdere

Publisert: 13.09.2018 Oppdatert: 13.09.2018

Ny dyrehelseforskrift trådte i kraft 1. juli 2018. Den stiller strengere krav til dyreholderne enn før. Endringene er omfattende, og det lages nå veiledningsmateriell til bransjen som skal sikre at reglene blir forstått.

– Viktig å bli dus med purka

Publisert: 13.09.2018 Oppdatert: 13.09.2018

– Du vet vi damer liker å dille litt med dyra. Men jeg tror det er veldig viktig å bruke tid på å bli dus med purka før grising. Det er viktig å få dem trygge, sier Ragnhild. 

Rypdalsatellittene landet i toppen

Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

Aura Gris AS i Skjåk drev den beste purkeringen i 2017. Men nærmeste nabo i nordvest, Rypdal purkering, hadde de tre beste satellittbesetningene.

– Navet leverer mye gris i purkene

Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

– Et gjennomsnitt på 14,3 avvente per ull i 2017 viser at dette ble et kjempeår. Navet vårt leverer varene. Det er mye gris i purkene vi får, sier Bernhard Honnstad.