Kan bli mer biogass på Jæren

Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 12.06.2020

Det har vært jobbet i ti til tjue år med biogass på Jæren. Men nå kommer det til å skje noe. Det føler en av biogassveteranene seg ganske sikker på. 

– Dette skulle vi hatt i mange år

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

– 1,46 kroner per kilo er ikke mye å skryte av. Dette påslaget skulle vi hatt hvert år i veldig mange år før dette. Årets jordbruksoppgjør revolusjonerer hverken min eller andre svineprodusenters økonomi.

Endringar i nydyrkingsreglane

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Landbruks- og matdepartementet fastsette med virkning frå 2. juni 2020 endringar i nydyrkingsforskrifta. 

Prisendringene framover

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 er kr 33,89 per kg. Det er en økning på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår.

Bedre med importert «planteburger» enn norsk svinefilet?

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Regjeringens «Klimakur 2030» beskriver mange gode tiltak for å kutte klimagass­utslipp. Norsvin har i sitt ­høringssvar påpekt flere forhold knyttet til rapporten. 

Sårt tiltrengt

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Årets jordbruksoppgjør ble ikke som håpet for noen, heller ikke for oss i svinenæringa.