Flere har utfordringer med mye flis i gjødsla. Nå finnes det flere ­leverandører av ulike tilsetningsstoffer eller aktivatorer til husdyrgjødsel. Disse har mer eller mindre dokumentert effekt. Her ­presenterer vi to slike produkter der vi har fått bra referanser.
Kalium øker i pris, mens fosfor har gått ned. I sum har husdyrgjødsel ­omtrent samme verdi som for et år siden. Verdien av å spre fire tonn husdyrgjødsel per dekar kan variere med 300 kroner etter spredemetode, vær og vind. 
Mineralgjødselprisen har blitt noe redusert siden vi opplevde de skyhøye prisnivåene våren 2022. Med fortsatt høye priser på mineralgjødsel er det ekstra viktig å disponere og utnytte husdyrgjødsla godt, og kombinere optimalt med mineralgjødsel. Under kan du lese om hvordan vi kan beregne verdien på husdyrgjødsla, og råd om tilpasninger.
Kan et restprodukt fra fiskeoljeindustrien med høyt innhold av urea brukes som gjødsel i eng? Tre år med forsøk og praktisk bruk viser lovende resultater. En forutsetning er rett framgangsmåte.
Eierne bak storprosjektet Bio Jæren AS er tvilende til om de får støtte slik regelverket er i dag. Biogassprosjektene på Finnøy og Vindafjord fikk nei fra ENOVA.
På Helgeland står 58 gårdbrukere i spissen for satsing på biogass. Finansiering er på plass og endelig investeringsbeslutning tas nå i vår. Prosjektet i Sømna vil få en produksjon på 98 GWh og får støtte både fra ENOVA og Innovasjon Norge. 
På forespørsel om å bli med ut i en foredlingsbesetning for å snakke om utviklingen som har vært i landsvinavlen, var avlsforsker Olsen ivrig etter å komme nettopp hit til Hvam. 
På Hvam videregående skole har det vært drevet avls­arbeid på norsk landsvin helt siden oppstarten av organisert ­svineavl i Norge. Arve Sunde har fulgt grisen her i 40 år, og vært vitne til store endringer.