Odd-Jonas er bare 26 år, men har allerede kjøpt to gårder på det frie markedet. Han satser på ammeku, korn og gris. Grisen går i storbinge i den uisolerte gamle låven. 
Hva er det egentlig som skjer med norsk svineproduksjon sett fra Fjøssystemers side? Fagansvarlig for svineproduksjon Bjørn Åge Fjeset var på Gris i ’22 for å snakke om daglig drift i nye grisehus. 
Elmia er Sveriges største landbrusmesse. I år med over 20 000 besøkende. Energi, strømsparing, klima og bærekraft hadde stort fokus.
Det mangler fortsatt slaktegrisplasser i Norge. Men i Østfold er det i år bygd to hus til slaktegris. Det i en periode der byggekostnader har økt betydelig. En slaktegrisplass i dag koster over 15000 kroner. 
Årets største faglige danske grisetilstelning med tilhørende årsmøte og kongress ble avholdt 25. og 26. oktober i Herning MCH Kongrescenter med omkring 2.000 griseprodusenter og bransjefolk til stede. 
Hva slags kjøtt vi spiser har endret seg gjennom flere år. I dag spiser vi mest svin, etterfulgt av storfe og fjørfe. Men forbruket av hvitt kjøtt øker mest.
De aller fleste befruktningene i svine- og storfebesetningene i ­Norge skjer ved kunstig befruktning. For avlsorganisasjonene ­Norsvin og Geno er det viktig at sæden som brukes i besetningene har høy kvalitet og gir gode fruktbarhetsresultater.
Svineprodusent Harald Gropen har kjøpt og fått levert Norges første dyrebil med filter. Gropen har kombinert foredlings- og formeringsbesetning i Ringsaker.