Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og det danske rådgivningsfirmaet Ø-Vet A/S har gjennom en joint venture etablert et nytt selskap i Norge. Det heter NLR Gris AS.
Høsten 2024 vil Fagskolen Innlandet sammen med Norsvin prøve ut en modell for å omarbeide kurs i landbruket til fagskolemoduler. Prosjektet får midler fra Innlandet fylkeskommune. Norsvinskolens kurs i smågrisproduksjon 8. – 10. oktober kan om ønskelig tas som en del av en fagskolemodul.
Matsikkerhet er en grunnleggende del av Norges nasjonale beredskap. Nils Ole Foshaug fra Arbeiderpartiet understreker at matsikkerhet er essensielt, spesielt i krise- eller krigssituasjoner. Regjeringen har lansert en strategi for å styrke matsikkerheten, og økt inntektene for bøndene gjennom jordbruksoppgjørene.
Et viktig aspekt i griseavl er at grisen skal være frisk og robust. Pilotprosjektet “Functional pig” oppstod etter tilbakemeldinger fra svineprodusenter på spesifikke eksteriøregenskaper. Kunne vi gjennom obduksjon finne en årsak til problemet?
Import av landbruksvarer fra land med lavere lønninger og mindre krav til standarder samt etablering av gigantfjøs. Dette er de største bekymringene til bønder i EU.
Når våronna kommer og det er iver etter fornyelse og vekst, må ikke travle tider overskygge viktigheten av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Gjødselhåndtering innebærer spesifikke risikoer som krever oppmerksomhet. Denne artikkelen tjener som en påminnelse for å bidra til en sikker og produktiv sesong.
Både Biovind Vindafjord AS og Bioenergi Finnøy AS fikk i fjor støtte fra ENOVA til satsing på biogass. Byggestart blir neste år. Bio Jæren AS leverte ny søknad på sin storsatsing til ENOVA nå i april.
Norske Skog har gått sammen med det finskeide energikonsernet St1 Oy. Planen er å etablere et stort biogassanlegg på Skogn ved Trondheimsfjorden. Også andre vil satse på biogass i Midt-Norge.