Rikelig grovfôr gir topp resultater

Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Nærøysund helt nord i Trønde­lag har vært en kommune med bra grisemiljø. I dag finnes kun tre aktive produsenter. En av dem, Kåre Aakre, oppnår helt topp resultater.

LA-MRSA og erstatnings­ordninger

Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Norsvin har i lengre tid ­påpekt urimeligheten som ­ligger i dagens erstatnings- og kompensasjonsordninger ved sanering for MRSA. Vi har hele tiden påpekt dette overfor myndighetene. 

Digitaliserer matproduksjonen

Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Nofima er vertsinstitutt for et nytt senter for forskningsdrevet ­innovasjon, SFI Digital Food Quality.  

Ei annen tid

Publisert: 10.09.2020 Oppdatert: 10.09.2020

Nå fikk vi teste det å bli fengsla i eget land med de muligheter som dette gir oss.

Litt hyggeligere høst

Publisert: 09.09.2020 Oppdatert: 09.09.2020

Det blir litt hyggeligere å gå i grisehuset i høst, og det var jammen på høy tid.

Internasjonal suksess

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 17.06.2020

En kan trygt konkludere med fusjonen med Topigs og stiftinga av Topigs Norsvin har vært en suksess så langt. For Norsvin er Topigs Norsvin avgjørende viktig for å kunne utvikle Norsvin som et fram­tidig avlsselskap.