Svinebønder satser på solenergi

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Gårdbrukere satser på solenergi. Svinebøndene Svenn Husebråten i Marker, Østfold og Magnar Fjellheim i Vindafjord, Rogaland er blant de som har investert.

Smågrisproduksjon uten bruk av sink

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Christine og Knut Aalton i Bromma bygde grisehus og satset på smågrisproduksjon. I fem år slet de med diaré og prøvde mange ulike tiltak. Nå har de vært uten diaré og sinkbruk i over et år.

Optimisme og økonomisk løft

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Etter år med krevende markedsituasjon og dårlig økonomi, flere negative om­taler som har satt næringas omdømme på prøve, er det nå tid for å bringe framtids­optimisme inn i svine-­næringa.

Er biokull løsningen?

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Hvordan kan vi redusere klimagassutslipp fra landbruket, forbedre jordhelsen og samtidig øke produksjonen?

Åtte av ti er mer bevisst på dyrevelferd

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Folk har blitt mer bevisst på dyrevelferd etter å ha deltatt  på studiekurset «Dyrevelferd i Høysetet».

Grisebønder i grønt skifte

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Norske svineprodusenter blir stadig flinkere til å tenke bærekraft. Det ser vi mange eksempler på, og du kan lese om flere som satser på energisparing og bærekraft i denne temautgaven av Svin.